Elbolag kritiseras – hotas av miljonböter

MIN EKONOMI

Dålig information från elnätsföretag ger elkunden onödigt dyra elräkningar.

Tio elnätsföretag kritiseras nu av Energimarknadsinspektionen och om de inte bättrar sig väntar dryga böter.

Foto: COLOURBOX

Energimarknadsinspektionen (EI) har under januari låtit tio elnätsföretag redogöra för hur de informerar sina kunder som får så kallade anvisade avtal eller tillsvidareavtal. Det får de kunder som inte själva väljer elhandlare och avtalet hör till de dyraste på elmarknaden.

Enligt ellagen ska nätföretagen informera kunderna snabbt och på ett tydligt sätt om anvisningen och av informationen ska det framgå att kunden kan välja andra elavtal eller elhandlare.

Brister hos samtliga

EI:s granskning visar brister hos samtliga granskade företag och de åläggs nu att åtgärda bristerna, annars väntar vite. Vitet uppgår till mellan 100 000 kronor och 1 miljon kronor beroende på företagens storlek.

Någon granskning av landets övriga cirka 160 nätföretag planeras inte för närvarande men kan inte uteslutas, enligt Sara Sundberg, avdelningschef på myndigheten.

– Vi överväger också att utfärda föreskrifter, säger hon.

Dyrare avtal

Tidigare har EI visat att de anvisade avtalen i snitt är 20–30 procent dyrare än andra avtal och under perioden november 2012 till oktober 2013 förlorade kunder som inte valt elavtal 1,3 miljarder kronor jämfört med om de i stället valt rörligt elavtal.

FAKTA

Elbolagen som får kritik

Företag som varken uppfyller informationskrav eller tidskrav

E.on elnät

Telge elnät

Borlänge energi elnät

Göteborg energi

Karlskoga energi och miljö

Affärverken elnät i Karlskrona

Kraftringen nät

Mälarenergi

Företag som inte uppfyller tidskrav

Fortum distribution

Vattenfall

Källa: Energimarknadsinspektionen

TT

ARTIKELN HANDLAR OM