10 av 10 banker: Oförändrad ränta

1 av 2
Heidi Elmér, chefsekonom, Skandia.
MIN EKONOMI

Styrräntan är lägre än på flera år.

Och det kommer dröja innan den stiger igen – tror bankerna.

Allt talar nu för fortsatt låga bolåneräntor.

Vid senaste beskedet lämnade Riksbanken reporäntan oförändrad.

I dag hålls årets andra möte om styrräntan, och i morgon kommer beskedet. Aftonbladet Min Ekonomi har frågat tio av våra största banker om vad de tror om Riksbankens besked. Samtliga bedömer att Riksbanken lämnar räntan förändrad på 0,75 procent.

– Inflationen är fortfarande mycket låg, men svensk konjunktur har repat sig och nu på väg åt rätt håll. En sänkning när tillväxten är på väg upp vore ovanligt sent i konjunkturcykeln, säger Heidi Elmér, chefekonom på Skandia.

Nästa förändring 2015

Reporäntan styr den ränta bankerna betalar på sina lån. Därför påverkar Riksbanksbeskedet i förlängningen även den ränta svenskarna får betala på bolånen. Efter förra räntemötet bedömde riksbanksdirektionen, den grupp som beslutar om räntan, att reporäntan skulle höjas tidigast i början av 2015. De flesta av bankerna bedömer också att det dröjer innan räntan går upp – men att det dröjer ännu längre än vad Riksbankens skriver i prognosen från februari.

SEB: Höjning i april

– Vi tror att nästa ändring blir en höjning tillbaka till 1 procent och att den kommer i april nästa år. Vi tror att svensk ekonomi vid det laget växer över den historiska trenden samtidigt som arbetslösheten då tydligt vänt nedåt, säger Elisabet Kopelman, makrostrateg på SEB.

Mycket talar alltså för att bolåneräntorna ligger kvar på samma extremt låga nivå som i dag under lång tid framöver.

Här kan du jämföra aktuella bolåneräntor.

FAKTA

Reporäntan

  Reporäntan styr den utlåningsränta som bankerna betalar när de lånar pengar av Riksbanken. Därför påverkar styrräntan indirekt de räntor som företag och bolånekunder betalar på banklån.

  Räntan kan användas som ett medel för att få fart på tillväxt och för att dämpa inflationen. En låg ränta ger smörjmedel åt ekonomin eftersom det blir billigare att låna och konsumera. En hög ränta dämpar inflationen när tillväxten är hög. Inflationsmålet ligger på 2 procent i Sverige. Just nu ligger inflationen på 0,1 procent.