Här är vinnare och förlorare i budgetkampen

Så blir din ekonomi
- kolla budgetarna här

1 av 3 | Foto: URBAN ANDERSSON
SÅ VILL DE FÖRDELA PENGARNA Moderaternas Anders Borg och Socialdemokraternas Magdalena Andersson har presenterat var sin budget. Här ser du om du är en vinnare eller förlorare.
MIN EKONOMI

Höjd restaurangmoms och arbetsgivaravgifter i Socialdemokraternas budget.

Dyrare snus än cigaretter i Alliansens.

Är du en vinnare eller förlorare i Alliansens och oppositionens budgetar – kolla här!

Restaurang och krog

Alliansen

Fortsatt låg restaurangmoms på 12 procent när det gäller mat. Alkohol (starkare än folköl) har alltid varit 25 procent.

Socialdemokraterna

River upp regeringens restaurangmoms och återställer den till 25 procent som gällde före den 1 januari 2012. En lunch på 100 kronor i dag kommer att kosta 112 kronor med Socialdemokraternas budget.

Fordon

Alliansen

Höjd fordonsskatt. Koldioxidbeskattningen höjs. För lätta fordon höjs koldioxidbeloppet från 20 till 22 kronor per gram över 111 gram per kilometer. Tidigare var gränsen 117 gram koldioxid per kilometer. För övriga fordon höjs beloppet från 10 till 11 kronor.

Dessutom höjs den viktbaserade fordonsskatten.

Totalt får bilägaren betala mellan 100 och 800 kronor mer i skatt per år beroende på vilken bil man äger.

Socialdemokraterna

Ställer sig bakom regeringens förslag.

Tobak

Alliansen

Höjd skatt på tobak. Skatten på cigaretter, röktobak, cigarrer, cigariller och tuggtobak höjs med 4 procent. På snus höjs skatten mest bland tobaksvarorna, med 22 procent.

Portionssnus blir 2,50 kronor dyrare per dosa. Lössnuset blir omkring 6 kronor dyrare per dosa. Cigaretterna bli drygt 1,30 kronor dyrare per paket.

Socialdemokraterna

Skatten höjs med 8 procent på all tobak. Samma för cigaretter, cigarrer, cigariller, röktobak, tuggtobak – och snus.

Cigaretter blir 2,70 kronor dyrare per paket. Portionssnus 1 krona dyrare per dosa och lössnus 2,20 kronor per dosa.

I snitt blir tobak 1,30 kronor billigare med oppositionens förslag.

Alkohol

Alliansen

Höjd skatt på alkohol. Punktskatten på öl och vin höjs med 9 procent och på sprit med 1 procent.

Detta gör att priset på en flaska öl på 0,5 liter som kostar 16 kronor i dag stiger till 16,53 kronor. En flaska vin som kostar 59 kronor i dag skulle kosta 60,95 kronor med det nya förslaget. En flaska sprit på 70 centiliter för 188 kronor skulle kosta 189,65 kronor.

Socialdemokraterna

Ställer sig bakom regeringens förslag.

Pensionssparande

Alliansen

Sänkt avdragsrätt för privat pensionssparande. I dag får man dra av pensionssparande på upp till 12 000 kronor per år på skatten. Avdraget har varit kritiserat eftersom det gynnar höginkomsttagare mer än de med lägre inkomster.

Sänkningen sker i två steg: från 12 000 till 2 400 kronor 2015 och slopas helt 2016.

Socialdemokraterna

Ställer sig bakom regeringens förslag.

Pensionärer

Alliansen

Inget utöver skattelättnaden pensionärerna fick från och med 2014. Den gav alla pensionärer över 65 år minst 100 kronor mer i månaden. I praktiken fick de allra flesta mer än 500 kronor - tre av fyra hade 700 kronor eller mer kvar varje månad, enligt regeringen.

Socialdemokraterna

Utöver årets sänkningar lovar Socialdemokraterna att en garantipensionär dessutom ska få ytterligare cirka 50 kronor mindre i skatt, alltså 600 kronor mer i plånboken per år. 

Studenter

Alliansen

Studenter och personer med studielån åker på högre avgifter. De som betalar tillbaka lånen får, om de missar en betalning, höjda påminnelseavgifter från 200 till 450 kronor. Expeditionsavgiften höjs från 120 till 150 kronor.

Socialdemokraterna

Ingen förändring.

Företagare

Alliansen

Sänkta sjuklönekostnader för företagare. Företagens högkostnadsskydd ska gälla redan från de första dagarna när medarbetarna är sjuka. Totalt ska det gå att få ersättning på upp till 250 000 kronor per år. För de minsta företagen träder högkostnadsskyddet in redan efter två dagars sjukdom. Små företag ska gynnas mest av de nya reglerna, menar regeringen.

För personer under 23 år sänks arbetsgivaravgiften ytterligare (enbart 10,21 procent i ålderspensionsavgift ska betalas). Personer mellan 23 och 25 år har kvar dagens system (15,49 procent i arbetsgivaravgifter för anställda respektive 14,89 procent egenavgifter om för egenföretagare). Personer som fyllt 25 år får inte längre minskade socialavgifter.

Socialdemokraterna

Andra sjuklöneveckan ska tas över av staten. Företagen betalar bara lön första sjukveckan.

Slopar sänkta arbetsgivaravgifter för unga. För anställda betyder det att arbetsgivaren betalar 31,42 procent, för egenföretagare betyder det 28,97 procent i egenavgifter.

En företagare får betala 6 900 kronor mer i månaden för en anställd under 23 år och 5 500 kronor för en anställd mellan 23-25 år som får en lön på 20 000 kronor.

Skatter

Alliansen

Ingen förändring mot tidigare.

Socialdemokraterna

Slopat jobbskatteavdrag för dem som tjänar mest. Jobbskatteavdragen trappas successivt av från 60 000 kronor i månaden för att vara helt borta för de som tjänar en miljon eller mer. Marginalskatten ska inte överstiga 60 procent.

Gåvor

Alliansen

Införde avdrag för gåvor till vissa ideella organisationer med max 1 500 kronor per person och år.

Socialdemokraterna

Slopar avdraget.

Rut och rot

Alliansen

Ingen förändring mot tidigare.

Socialdemokraterna

Rutavdraget behålls men maxgränsen halveras till 25 000 kronor per person och år. Rutavdrag för hjälp med läxläsningen avskaffas helt. Inga förändringar inom rot.

Bönder

Alliansen

Inga ändringar.

Socialdemokraterna

Socialdemokraterna vill återinföra skatten på handelsgödsel. Skatten motsvarade cirka 20 procent av priset innan den togs bort.

Om skattehöjningen slår igenom fullt ut motsvarar det mellan 50 och 60 öre per kilo, enligt en utredning från Statskontoret.

Arbetslöshetsersättning

Alliansen

Ingen förändring.

Socialdemokraterna

Taket i a-kassan höjs från dagens 680 kronor till 910 kronor per dag. Den maximala inkomst som ger 80 procents ersättning höjs från 18 700 kronor till 25 000. Som exempel får en person med 25 000 kronor i månadslön som blir arbetslös 20 000 kronor i stället för knappt 15 000 kronor i månaden. Ersättningsnivån höjs till 80 procent hela ersättningsperioden.

Sjukersättning

Alliansen

Ingen förändring.

Socialdemokraterna

Taket för sjukförsäkringen höjs till 29 700 kronor (åtta prisbasbelopp). 80 procents ersättning hela sjukperioden.

Barnbidrag

Alliansen

Ingen förändring.

Socialdemokraterna

Höjt barnbidrag med 100 kronor i månaden per barn. Höjt studiebidrag med 100 kronor i månaden för gymnasieelever.

ARTIKELN HANDLAR OM