Så påverkar valet din privatekonomi

1 av 2 | Foto: STEFAN MATTSSON
Alliansen betonar i sitt valmanifest att jobbskatteavdraget ska behållas, samtidigt höjer de skatterna på alkohol och tobak.
MIN EKONOMI

Ökad inkomstskatt för dem som tjänar riktigt mycket och höjt barnbidrag. Eller höjda skatter för att köra bilar som släpper ut mycket avgaser och fördubblad jämställdhetsbonus. Hur det går i riksdagsvalet kommer att påverka din plånbok.

– Det är viktigt att vara kritisk till politikernas löften nu, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

I och med att Socialdemokraterna presenterade sitt valmanifest lades den sista stora brickan i valrörelsens spelplan. Nu återstår bara själva slutstriden.

Men oavsett hur regeringen ser ut efter den 14 september så påverkar valet din privatekonomi. Aftonbladet har kartlagt Alliansens och Socialdemokraternas valmanifest ur ett plånboksperspektiv.

Det finns både likheter och skillnader men socialdemokraternas politik kommer inte att genomföras till punkt och pricka eftersom de själva sagt att de inte kommer bilda regering på egen hand.

– De är i mycket överens om vad man ska göra, men de har olika uppfattningar om hur det bör göras, säger Ingela Gabrielsson.

Hon fortsätter:

– Socialdemokraterna vill stimulera och uppmuntra människor genom att höja bidrag och ersättningar. Alliansen håller fast vid sin politik genom att inte höja inkomstskatterna. Det som är gjort ligger kvar.

Höjd skatt för höginkomsttagare

På skatteområdet vill Socialdemokraterna trappa ner jobbskatteavdraget för dem som tjänar mest. Enligt partiets beräkningar skulle förändringen innebära att den som tjänar 75 000 kronor i månaden betalar 500 kronor mer i skatt.

– Vi behöver investera våra gemensamma resurser i skolan. Inte sänka skatten för de som har de högsta inkomsterna, har partiets ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson tidigare sagt.

S vill också slopa pensionärsskatten helt för de som har en pension på maximalt 12 000 kronor i månaden.

– Jag skulle säga att de största vinnarna på Socialdemokraternas politik är de som tar bidrag i dag och pensionärerna. Förlorarna är möjligtvis höginkomsttagarna, som får högre skatter, säger Ingela Gabrielsson på Nordea.

Alliansen betonar i valmanifestet att jobbskatteavdraget ska behållas. Men det bistra ekonomiska läget gör att även de borgerliga partierna vill se skattehöjningar. Alliansen höjer skatterna på alkohol och tobak. I det stora miljöbilspaketet ingår också höjda skatter på smutsiga bilar.

– I Alliansens manifest är det tydligt att det inte blir så stora förändringar. Det tjänar nog de som har jobb på. Man vet vad som gäller och hur det kommer att bli framöver, säger Ingela Gabrielsson.

"Blir konkret i höstbudgeten"

En nyhet i Socialdemokraternas valmanifest var att partiet går ut skarpt och lovar höjda barnbidrag med 100 kronor per barn under nästa mandatperiod. Studiebidraget till gymnasister ska höjas med lika mycket.

Samtidigt vill S begränsa rutavdraget. För läxhjälp vill partiet inte ha något avdrag alls.

Alliansen lovar att förstärka jämställdhetsbonusen för föräldrar som delar lika på dagarna med föräldrapenning. De borgerliga vill också sänka arbetsgivaravgiften för unga under 23 år, men ta bort den nuvarande sänkningen för de som fyllt 25.

– Det är inte höjda utan lägre kostnader som skapar jobb till unga och småföretag, sa Centerledaren Annie Lööf när manifestet presenterades.

Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson uppmanar väljarna att granska vallöftena noga.

– Det är viktigt att vara kritisk till partiernas löften nu. Det är en sak att lova massa saker i valrörelsen, det är en helt annan sak att faktiskt genomföra politiken. Det är först i höstbudgeten som det blir konkret, säger hon.

FAKTA

Så påverkar valmanifesten din ekonomi

Löntagaren

Alliansen: Lovar att behålla det befintliga jobbskatteavdraget, men inga utökningar är aktuella. Enligt Alliansen har avdragen lett till att de som tjänar under 38 500 kronor i månaden får en extra månadslön per år.

Socialdemokraterna: Vill trappa ner jobbskatteavdraget för inkomster över 60 000 kronor i månaden. För en person med en månadslön på 75 000 motsvarar det 500 kronor mer i skatt, enligt partiets uträkningar. För inkomster över 116 000 kronor i månaden slopas jobbskatteavdraget helt.

Pensionären

Alliansen: Utfärdar inga löften om pensionärsskatten. I manifestet skriver Alliansen dock att det "inte finns något egenvärde" i att lön och pension beskattas olika. Dessutom ska avdraget för privat pensionssparande minskas stegvis för att vara helt borta 2016.

Socialdemokraterna: Vill ta bort skillnaden i beskattning på lön och pension. S slopar pensionärsskatten helt för pensioner under 12 000 kronor i månaden. I dag betalar en person med en pension på 12 000 kronor drygt 2 300 kronor i skatt. Av dem är omkring 300 kronor pensionärsskatt.

Barnfamiljen

Alliansen: Jämställdhetsbonusen för föräldrar som delar lika på föräldrapenningsdagarna förstärks. Den maximala bonusen blir då 19 000 kronor, jämfört med 13 500 kronor i dag. Alliansen vill också att den andra föräldern ska få ersättning för att följa med till mödravården.

Socialdemokraterna: Barnbidraget och studiebidraget till gymnasister höjs med 100 kronor. Underhållsstödet till ensamstående föräldrar ska ökas med 50 kronor per barn och månad. Rätten att göra rutavdrag för läxhjälp tas bort.

Du som anlitar städhjälp

Alliansen: Gör inga förändringar av rutavdraget. Det maximala avdraget är 50 000 kronor per år om du tjänar minst 26 500 kronor i månaden.

Socialdemokraterna: Förutom att avskaffa läx-rut vill S införa begränsningar i rutavdraget som helhet. Det maximala avdraget ska minskas till 25 000 kronor per år.

Arbetslös

Alliansen: Lovar inte högre ersättning till arbetslösa, men vill dock se att fem miljoner svenskar har jobb 2020 genom ett antal åtgärder. Personer med a-kassa ska bland annat kunna gå en kortare utbildning med bibehållen ersättning. Alliansen vill också sänka arbetsgivaravgiften för alla under 23 år till drygt 10 procent, med förhoppningen att fler ungdomar ska få jobb.

Socialdemokraterna: Vill höja a-kassan. Den som tjänar 25 000 kronor ska få 80 procents ersättning, och ersättningen ska ligga på den nivån under hela perioden. För en medelinkomsttagare skulle det ge ungefär 3 000 mer i plånboken efter skatt per månad, enligt beräkningar som TT gjort. När arbetslösheten minskar finns det möjlighet till att förstärka a-kassan ytterligare, enligt S-manifestet.  Socialdemokraterna vill återställa arbetsgivaravgiften för unga.

Sjukskriven

Alliansen: Vill sänka småföretagens sjuklönekostnader genom att införa ett nytt högkostnadsskydd. Detta ska öka viljan att anställa människor med en sjukdomshistoria.

  Socialdemokraterna: Lovar att förbättra sjukförsäkringen. S vill höja taket i sjukpenningen till åtta prisbasbelopp i ett första steg. På sikt vill partiet se ett tak på tio prisbasbelopp. Den första höjningen innebär ett tak på 29 700 kronor i månaden, vilket kan ge sjukskrivna omkring 1 000 kronor mer varje månad. S vill också att ersättningen ska vara 80 procent under hela perioden, och att tidsgränsen i sjukpenningen tas bort.

Bilföraren

Alliansen: Inköp av miljövänliga bilar ska uppmuntras samtidigt som det blir dyrare att köra en bil med stora utsläpp. Ett "bonus/malus"-system för detta ska införas 2017. Koldioxidbeloppet i fordonsskatten höjs. Enligt tjanstebilsfakta.se kan det innebära en ökad skatt med 100-800 kronor per år för en bilägare.

Socialdemokraterna: Nämner inte höjda koldioxidskatter i valmanifestet. Partiet vill dock att Sverige ska oberoende av fossila bränslen år 2050. S vill också se en bonus för bilar med små utsläpp, och införa en vägslitageavgift för tung trafik.

Studenten

  Alliansen: Vill höja studielånet så att en student får 1 000 kronor extra att röra sig med varje månad. Alliansen föreslår också att åldersavskrivningen för nya studielåntagare tas bort. I dag kan den som fyllt 67 få lånet avskrivet.

  Socialdemokraterna: S vill göra det möjligt att ta studielån för att ta körkort, för alla som tagit gymnasieexamen.

Tobakskonsumenten

  Alliansen: Höjer skatterna på både tobak och alkohol med åtta respektive 13 procent.

  Socialdemokraterna: Har inga förslag angående tobak- och alkoholskatterna i valmanifestet. S har dock tidigare föreslagit höjningar på båda områdena.

Krogbesökaren

Alliansen: Har sänkt krogmomsen från 25 till tolv procent. Enligt förespråkarna har detta gett både fler jobb och sänkt pris på restaurangmaten.

Socialdemokraterna: Vill höja krogmomsen till 25 procent. Enligt Socialdemokraterna är sänkningen som Alliansen genomfört ineffektiv.

Fotnot: De fyra partierna i Alliansen har presenterat ett gemensamt valmanifest. Det har inte den rödgröna oppositionen. På grund av det är oklart hur en rödgrön regering skulle se ut har vi endast utgått från Socialdemokraternas manifest.