Bostaden har ökat med 1,5 miljoner

Foto: Thinkstock
MIN EKONOMI

Att äga sitt hem har för de flesta varit en mycket bra investering. På åtta år har den en bostad i snitt blivit 1,5 miljoner kronor dyrare – och svenskarna räknar med att prisökningen kommer att fortsätta.

– I princip ingen tror att priserna kommer att backa, säger Karin Hellgren på SBAB.

Priserna på både hus och bostadsrätter har exploderat i Sverige under de senaste åren. Enligt en undersökning från den statliga banken SBAB har priset på en villa ökat med 185 procent i snitt sedan 1996. För åtta år sedan kostade det genomsnittliga småhuset 840 000 kronor. Nu är den siffran 2,4 miljoner.

För bostadsrätter har utvecklingen varit ännu bättre: Upp från 325 000 kronor till 1,8 miljoner. Det motsvarar en ökning med 454 procent.

– Det har varit en väldigt kraftig ökning. Vi ser också att avståndet mellan storstäderna och resten av landet minskar. Man kan få en känsla av att det bara är i Stockholm som priserna ökar, men så är det inte, säger Karin Hellgren, presschef på SBAB.

Betalt för att bo

Den genomsnittliga prisökningen är 1,5 miljoner kronor sedan 1996, enligt undersökningen. Det ger en årlig ökning på omkring 80 000 kronor, vilket innebär att de flesta som äger sin bostad i praktiken har fått betalt för att bo.

– Många som äger sin bostad ser bostaden som en pensionsförsäkring, och visst har det varit en bra investering. Men du realiserar ju vinsten först när du säljer, säger Karin Hellgren.

– Risken är att man förlitar sig för mycket på det och inte bygger upp en sparbuffert. Det är jätteviktigt att göra.

"Bra idé att amortera"

Den kraftiga prisökningen har gjort att många tar stora lån för att kunna ro bostadsköpet i hamn. Hushållens skuldsättning oroar både Riksbanken och politiker.

Under hösten väntas tvingande krav på amortering, vilket kan komma att dämpa prisutvecklingen. Men det verkar inte bekymra svenskarna. I SBAB:s undersökning är tron på fortsatt prisökning stark.

– I princip ingen tror att priserna kommer att backa. Men det är svårt att säga om de har vägt in konsekvenserna av amorteringskrav eller inte, säger Karin Hellgren.

På grund av uppmärksamheten kring amorteringskraven tror hon att medvetenheten bland bolånetagarna ökar.

– Jag tror att det blir mer och mer uppenbart för bostadsköpare att det är en bra idé att amortera, om man har möjlighet, säger hon.