Coop minus trots nya återbäringen

MIN EKONOMI

Efter ett nytt, försämrat återbäringssystem för medlemmarna i somras, tappar Coop kunder i rask takt.

Nu räknar man också med fortsatte förluster ända fram till 2017.

1 juli införde Coop ett nytt system för återbäring, eftersom det gamla blivit allt för kostsamt. Det nya skulle spara pengar för Coop och samtidigt vara mer relevant för kunderna.

Men för kunderna var det nya poängsystemet en klar försämring jämfört med det gamla. Läs vår jämförelse av matkorten.

Resultatet kommer nu. Coop förlorade nästan 3 procent av sina kunder under sommaren, skriver tidningen Market.

Det är det tyska marknadsundesökningsbolaget, GFK, som mätt en kundpanels vanor.

Coop Forum tappar mest

Framför allt är det Coops butiksprofiler Coop Forum och Coop Extra som båda blev av med var tionde kund under sommarmånaderna jämför med förra året.

– Kooperationens nya medlemsprogram fick stor uppmärksamhet och fokus låg på försämringen för köparna, säger Bo Engström, dagligvaruanalytiker på GFK, till Market.

Coops lojalitetschef Mikael Ahlqvist som var ansvarig för nya medlemsprogrammet håller inte med utan hänvisar till egna siffror med andra resultat.

Förluster flera år framåt

Faktum är att Coop har dragits med tunga minussiffror i flera år, främst på grund av det gamla återbäringssystemet. 2012 gjorde jätten med nästan 2,2 miljarder i förlust. Förra året var förlusten mer måttliga 14 miljoner kronor.

Koncernchefen Sonat Burman-Olsson räknar med fortsatta förluster 2014, 2015 och eventuellt också 2016, skriver DN.

Först 2017 ska man gå med vinst.

FAKTA

Förändring av kundstock jämfört med föregående år

Period juni – augusti 2014

*Nära Dig, Sparköp, övriga livsmedelsbutiker och till exempel bensinstationer, torghandel, apotekshandeln, hälsokosthandel med flera.       

Källa: GfK Market Kundindex. Bygger på kontinuerlig               

inköpsdata från privathushåll i GFK Sveriges           

riksrepresentativa panel.