Många sitter fast i skuldfällan

MIN EKONOMI

Antalet personer som fastnat i skuldfällan under lång tid ökar.

Under våren ska regeringen lägga fram förslag på åtgärder som ska underlätta de skuldsattas situation.

Foto: THINKSTOCK

Över 100 000 personer har funnits i Kronofogdens register i 20 år eller mer, rapporterar SVT Nyheter. 2010 rörde det sig om 86 000 personer.

Bland de så kallade evighetsgäldenärerna har många skulder som härstammar från krisen på 90-talet. Räntorna får skulden att fortsätta stiga, även om man betalar av. De långtidsskuldsatta har ofta litet eller inget hopp om att någonsin bli skuldfria.

Kostsamt för samhället

Överskuldsättning kostar enligt Kronofogdemyndigheten samhället 30–50 miljarder kronor årligen i form av ökad ohälsa bland de skuldsatta.

– Det är så klart ett jättebekymmer för dem som hamnar i den här situationen, men också för samhället i stort, säger konsumentminister Per Bolund (MP) till TT.

Flera departement

En preskriptionstid på 15 år för skulder har föreslagits av den förra regeringens utredare Anna Hedborg. Under våren kommer regeringen att lägga fram en strategi som baseras på hennes och andra utredningar, enligt Per Bolund.

– Det har varit en av de första åtgärderna som vi har vidtagit, säger han.

Arbetet med strategin är ett samarbete mellan justitiedepartementet och finansdepartementet.

– Jag tror att det är viktigt att jobba ganska brett. Det behövs förebyggande åtgärder, som kan handla om information riktad till ungdomar. Och det behövs åtgärder som gör det lättare för dem som hamnat i skuldsättning att komma tillbaka till ett normalt ekonomiskt liv, säger han.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM