Yrkena som ger störst jobbchans

MIN EKONOMI

Det finns goda möjligheter att hitta ett jobb i år.

Satsar du på ett tjänsteyrke inom hälso- och sjukvård är chanserna extra stora.

Men tuffare är det inom media- och kulturyrken.

Här finns jobben 2015.

Foto: THINKSTOCK

Sysselsättningen på arbetsmarknaden stiger i år med omkring 46 000 personer, enligt Arbetsförmedlingens nya rapport ”Var finns jobben?”.

– Vi räknar med att det kommer ske lite drygt 1,4 miljoner rekryteringar 2015. Så jobbmöjligheterna är goda inom många yrkesområden, säger Håkan Gustavsson, analytiker på Arbetsförmedlingen.

De nya jobben kommer både hos privata och offentliga arbetsgivare, men främst inom offentlig sektor.

– Jobben stiger på ganska bred front. Med en tydlig dominans inom tjänsteyrken, säger Håkan Gustavsson. 

Sjuksköterskor och ingenjörer

Sjuksköterskor, både grund- och specialistutbildade, har stora jobbchanser. Samma sak gäller för ingenjörer, inom alla kategorier finns goda möjligheter att hitta ett jobb. Lärare seglar också upp som ett tydligt bristområde, enligt Håkan Gustavsson.

– Arbetsgivare har svårare att hitta den arbetskraft man vill ha, det är brist på arbetsmarknaden inom dessa grupper.

Tuffare är det inom media- och kulturyrken. Bland informatörer, journalister och även biologer finns ett överskott på arbetskraft.

– Det är svårt att hitta ett fast jobb även med en akademisk utbildning, säger Håkan Gustavsson.

Sysselsättningen fortsätter också att falla för yrken inom industriell tillverkning.

Gå klart gymnasiet

Det viktigaste rådet för att få ett jobb är att slutföra sin gymnasieutbildning.

– Jag vill slå ett slag för yrkesförberedande program på gymnasiet, där särskilt de som går omvårdnadsprogrammet har goda möjligheter att hitta ett jobb på både kort och längre sikt, säger Håkan Gustavsson.

Rapporten visar att även utbildningar inom bygg och anläggning, industri samt inom fordon och transport är bra att satsa på om man vill ha jobb efter gymnasiet.

För de som väljer att plugga vidare och vill vara säkrare på att hitta ett jobb är rådet att välja en etablerad utbildning.

– Satsa på en utbildning som arbetsgivaren känner igen, att det finns en tråd i det man pluggar som arbetsgivaren kan relatera till. säger Håkan Gustavsson.

Här finns jobben 2015

Yrken på eftergymnasial nivå med störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben):

Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metallurgi

Sjuksköterskor inom akutsjukvård

Läkare

Mjukvaru- och systemutvecklare

Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

Specialpedagoger

Civilingenjörer, bygg och anläggning

Byggnadsingenjörer och byggnadstekniker

Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

Civilingenjörer, elkraft

Yrken inom övriga utbildningsnivåer med störst brist på sökande (minst konkurrens om jobben):

Kockar

Murare

Byggnadsplåtslagare

Glasmästare

Lastbilsmekaniker

Isoleringsmontörer

Golvläggare

Installationselektriker

VVS-montörer

Bilmekaniker

Yrken på eftergymnasial nivå med störst överskott på sökande (hårdast konkurrens om jobben):

Fotografer

Informatörer

Journalister

Handläggare/utredare, offentlig förvaltning

Fartygsbefäl

Fritidsledare

Flygledare

Banktjänstemän

Yrken inom övriga utbildningsnivåer med störst överskott på sökande (hårdast konkurrens om jobben):

Matroser

Lagerarbetare

Försäljare, fackhandel

Barnskötare

Administratörer och sekreterare

Grovarbetare inom bygg och anläggning

Försäljare, dagligvaror

Vårdbiträden

Vaktmästare

Truckförare

Källa: Arbetsförmedlingen

ARTIKELN HANDLAR OM