Mäklarna: stiltje på bomarknaden 2013

MIN EKONOMI

Stockholm Mäklarna tror på stillastående priser på bostäder nästa år. Om inte ekonomin går i botten och arbetslösheten ökar kraftigt blir utvecklingen ungefär densamma som i år.

Foto: COLOURBOX

Det är Fastighetsbyråns mäklare som svarat på frågor om vad de tror om utvecklingen på bostadsmarknaden nästa år. När det gäller bostadsrätter tror 66,5 procent av mäklarna på oförändrade priser nästa år, 25,1 procent tror på en prisuppgång och bara 8,4 procent tror att priserna faller.

– Vi tror på en utveckling liknande årets. Relativt stabila priser överlag men också en ryckig marknad som kan skilja sig mycket från ort till ort, från vecka till vecka och från bostad till bostad, säger Lars-Erik Nykvist, vd på Fastighetsbyrån.

71,1 procent tror att också villapriserna blir oförändrade nästa år medan 16,9 procent tror på prisuppgång. 12 procent tror på en prisnedgång.

En rad faktorer gör att marknaden för permanentbostäder i Sverige är mer stabil än i andra länder, menar Nykvist. Vi har bostadsbrist, de flesta äger bara en bostad och ekonomin är rätt god.

Även Mäklarsamfundet spår oförändrade priser åtminstone de tre kommande månaderna.

– Men för första gången märker vi nu att arbetsmarknaden bekymrar och att detta påverkar bostadsmarknaden mer och mer, säger Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM