Priserna har stigit med 120 procent

Så mycket har bostadspriserna ökat i ditt län - så skyddar du dig mot högre ränta

Statistik från Boverket.
MIN EKONOMI

Huspriserna i Sverige har ökat med 120 procent sedan 1996.

I en ny rapport varnar Boverket för att en stor del av uppgången är ren spekulation.

– Vi hoppas att det inte blir något prisras på bostäder, säger Alexandra Leonhard, marknadsanalytiker på Boverket.

Priserna på hus och lägenheter har ökat kraftigt sedan 1990-talet, enligt en ny rapport av Boverket. Störst har uppgången varit i Skåne och Stockholm.

”Vi är inte rationella”

Enligt rapporten, som fokuserar på huspriser, är skillnaderna är stora mellan länen. Den procentuella prisökningen är exempelvis mer än dubbelt så stor på hus i Stockholm jämfört med i Norrbotten. Förklaringen till prisuppgången är inte bara låga räntor, bostadsbrist och inkomstökningar. En tredjedel av uppgången beror på ren spekulation, enligt Boverket.

– Vi är inte speciellt rationella. Vi vänjer oss vid att priserna ökar och tycker det är självklart att prisuppgången ska fortsätta. Vi glömmer fråga oss om priserna skulle kunna minska, säger Alexandra Leonhard.

Förväntningarna på att bostadspriserna går upp gör också att svenskarna inte amorterar i den utsträckning de borde – eftersom vi räknar med att den del som är lån av husets värde ska minska.

– Bankerna beter sig också efter detta, och är lite oaktsamma i prissättningen och rådgivningen när folk ska ta ett bolån, säger Alexandra Leonhard.

”Amortera mer”

Boverket har tidigare gått ut och varnat för en bostadsbubbla i Sverige, med kraftiga prisfall som följd. Nu är man mer försiktiga i sina utlåtanden och är inte lika säkra på att det blir ett prisras.

– I stället hoppas vi att priserna står och stampar och att inflationen äter upp prisfallet. Faran är att svenskarna är väldigt räntekänsliga. Priserna sticker iväg uppåt direkt när räntan sjunker, och priserna sjönk när räntan steg 2008. Om arbetslösheten stiger får många problem, säger Alexandra Leonhard.

För den som sitter med höga lån och vill skydda sig mot en ränteuppgång rekommenderar Boverket att man amorterar mer.

– Börja betala tillbaka för att få ned storleken på lånet. Det kan också vara bra att dela upp på flera olika lån, och ha en del med lång bindningstid, så att man vet mer hur lånekostnaden blir på längre sikt. Det vore även bra om man gjorde något åt hyresrättsmarknaden i Stockholm, så att det fanns alternativ till att köpa. Man måste ju ha en bostad, säger Alexandra Leonhard.

ARTIKELN HANDLAR OM