Så får du ditt bostadstillägg – på några minuter

Nya systemet ska korta väntetiden rejält

De som ansöker om bostadstillägg i dag kan få vänta ett halvår på pengarna.

Men nu ska det bli ändring på det.

– Med det nya systemet kommer det att gå betydligt snabbare, säger Sabina Masic, enhetschef på Pensionsmyndigheten.

Nu ska det bli snabbare handläggningstider för ansökningarna om bostadstillägg.
Nu ska det bli snabbare handläggningstider för ansökningarna om bostadstillägg.

Handläggningen av ansökningarna om bostadstillägg för pensionärer har hittills skett manuellt.

Uppgifter om familjesituation, boendekostnader, inkomster och eventuella tillgångar kontrolleras manuellt innan en tjänsteman tar ställning till varje enskilt fall.

Ett ökat antal ansökningar har lett till att handläggningstiderna blivit allt längre. I dag kan det ta upp till ett halvår att få besked.

Men nu är det snart slut med det. Ett nytt system ska automatisera handläggningen och korta väntetiderna avsevärt.

”Kan gå snabbt”

– I det nya systemet kommer vi att ha fler och snabbare maskinella utbyten, säger Sabina Masic.

– Systemet kommer automatiskt att göra de kontroller som i dag görs manuellt av handläggare, exempelvis att kontrollera om man är folkbokförd på den adress som man söker för.

Den datoriserade handläggningen börjar provköras i mitten av november. I mitten av januari ska det sättas i produktion.

– Det som är bra med det nya systemet är att det startar handläggningen direkt när en ansökan kommer in. Det gör inte det nuvarande systemet.

– En ansökan som är helt korrekt ifylld och som inte behöver kompletteras kan gå väldigt snabbt. I vissa fall, främst vissa typer av avslag, så handlar det bara om att den går igenom systemet. Och då pratar vi om minuter.

I många fall försenas handläggningen av att ansökningarna är ofullständiga eller felaktigt ifyllda. Bäst är därför att om möjligt göra sin ansökan på nätet, säger Sabina Masic.

– Ju fler webbansökningar desto större effekt kommer det nya systemet att få. Detta eftersom man inte kan hoppa över några frågor när man fyller i en webbansökning. Om alla uppgifter är ifyllda kan systemet direkt hantera ansökan vilket gör handläggnings tiden kortare.

I dag får 285 000 pensionärer bostadstillägg. De flesta är ensamstående kvinnor. I genomsnitt får de 1 300 kronor i månaden.

Stort mörkertal

Därutöver finns ett stort antal personer som kan vara berättigade men som av olika skäl inte ansökt om tillägget. Mörkertalet bedöms vara 100 000–130 000 personer.

Sedan Aftonbladet med flera uppmärksammat mörkertalet har antalet ansökningar och därmed även handläggningstiden ökat.


Du måste vara över 65 för att komma i fråga för bostadstillägget.
Du måste vara över 65 för att komma i fråga för bostadstillägget.

Bostadstillägget – så vet du om du kan få det

 • PENGARNA Tillägget är skattefritt och är som mest
  5 560 kronor i månaden för ensamstående. Den 1 januari höjs det till 6 540 kronor.
 • ÅLDER Man måste vara över 65 år för att komma i fråga för bostadstillägg för pensionärer.
 • INKOMST Ensamstående som får ut 15 000 kronor eller mindre efter skatt uppmanas kontrollera om de har rätt till tillägget. För sammanboende gäller något lägre gränser.
 • BOSTAD De flesta som får tillägget bor i hyresrätter, men även den som äger sitt eget boende kan vara berättigad.
 • KOSTNAD För hyresgäster utgör hyran boendekostnaden. Den som äger sitt boende får räkna med 70 procent av räntekostnaden. Bostadsrättsinnehavare får räkna med föreningsavgift som boendekostnad. De som bor i villa får räkna med arrendeavgift, fastighetsskatt, uppvärmning och övriga driftskostnader.
 • TILLGÅNGAR Sparkapital, värdepapper och fritidshus påverkar bedömningen. Vid prövningen medför sådana
  tillgångar över 100 000 kronor ett 15-procentigt förmögenhetstillägg på årsinkomsten, vilket i sin tur påverkar tilläggets storlek.
 • TESTA På Pensionsmyndighetens hemsida kan du själv testa om du har rätt till tillägget.
 • ANSÖKAN Själva ansökningen kan göras på nätet eller via blankett som man kan beställa från Pensionsmyndigheten. När man ansöker om bostadstillägg görs samtidigt en prövning om man är berättigad till äldreförsörjningsstöd.

Gå med i vår opinionspanel

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om exempelvis samhällefrågor och politik? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE