Hjälpa barnet med bostad – tänk på det här

Tre kategorier – här är fallgroparna att akta sig för

Av: 

TT

Bostadsmarknad

Bostadsköp är stora affärer – och att stötta sitt barn ekonomiskt kan med otur bli föremål för framtida familjerättsliga tvister.

Det här bör du tänka på innan du går in som medlåntagare, medfinansiär eller delägare.

Medlåntagare – ”Kan bli betungande för dig som förälder”

Som medlåntagare kräver banker oftast att föräldern är solidariskt betalningsansvarig med barnet. Och om barnet hamnar i en situation där räntor och amorteringar blir för mycket är det du som får stå för hela kalaset.

Rent juridiskt har du sedan bara rätt att kräva tillbaka hälften av summan.

– Om ni är överens om att det här bara är en form av borgen så bör det regleras mellan dig och ditt barn genom till exempel ett skuldebrev om att det här är barnets lån, säger Sanjin Konakovic, jurist på Familjens jurist.

– I sådana fall har du möjlighet att kräva tillbaka hela beloppet du tvingats att betala.

Innan du överhuvudtaget går med på att bli medlåntagare bör du som förälder även vara medveten om att det kan påverka din egen kreditvärdighet, tillägger Konakovic.

– Det här lånet kan bli betungande också för dig som förälder, och om du till exempel separerar med din partner kan det bli i princip omöjligt att köpa något eget även om du har en jättebra inkomst.

Medfinansiär

Att medfinansiera bostadsköpet innebär att du som förälder går in och betalar till exempel kontantinsatsen antingen med sparpengar eller genom att ta ett eget lån vid sidan av.

Men innan du ger ditt barn en summa pengar är det viktigt att reda ut om beloppet är en gåva eller ett lån, understryker Konakovic.

Om det senare bör detta regleras mellan dig och barnet i till exempel ett skuldebrev likt ovan. Om det handlar om en gåva är det i stället ett gåvobrev som bör upprättas.

– Och då är det jätteviktigt att beakta de arvsrättsliga aspekterna, fortsätter familjejuristen.

Huvudregeln är att gåva till barn ska ses som förskott på arv, och om övriga barn ska kompenseras är det viktigt att ta ställning till när och hur kompensationen ska ske.

– Om det till exempel ska vara omgående, vid bostadsförsäljningen eller då föräldern avlider, säger Konakovic och tillägger att det utöver skuldebrevet ibland även kan behövas upprättas ett testamente som komplement för att undvika arvstvister.

Vill man inte att andra barn ska kompenseras bör det göras tydligt i gåvobrevet att beloppet inte är förskott på arv.

I gåvobrevet kan man också se till att gåvan blir enskild egendom.

– Det innebär att gåvan är skyddad vid en eventuell bodelning om barnet skulle separera från en partner. Och här kan även samboavtal vara viktigt att skriva.

Delägare – ”Kan vara svårt att överlåta andelen till barnet”

Ett tredje alternativ är att du som förälder helt enkelt går in som delägare av bostadsrätten. Viktigt då är att fundera på av vilka anledningar ni väljer denna form.

Äger ni hälften vardera kommer ni att dela på en eventuell värdeökning eller minskning, och ser du det som en investering bör ni därför dela på amorteringar och räntor.

Men om tanken är att barnet ska köpa ut dig när möjlighet ges bör det även här upprätta handlingar som reglerar detta.

– Bra är också att veta är att det rent skatterättsligt kan vara svårt att överlåta andelen till barnet utan att det utlöser skattekonsekvenser. Även om du inte får några pengar i handen kommer det att räknas som en betalning när ditt barn tar över din del av lånet.

Olika regler gäller dock för överlåtelse av bostadsrätter och fastigheter. Och en överlåtelse kan även betraktas som en gåva varför det även här också är viktigt att ta hänsyn till de arvsrättsliga aspekterna.

Om föräldern avlider finns kanske syskon eller andra som kommer göra anspråk på andelen – och vill man undvika det är det viktigt att det framgår i testamentet.

– Samägande är alltid speciellt även när det är med sitt barn, och jag lämnar alltid en eller två varningar när det är med någon annan än sin livskamrat, säger Konakovic.

– Vi rekommenderar därför alltid att ha ett samägandeavtal så att man inte kan göra hur som helst om man blir osams, till exempel kräva att bostaden ska säljas på offentlig auktion.

ANNONS

Få bättre sparränta när inflationen stiger! Byt sparkonto till högre ränta helt gratis!

Extern länk från Compricer

Jämför nu

Publisert:

LÄS VIDARE

Knepen som lättare ger dig lägenhet

ÄMNEN I ARTIKELN

Bostadsmarknad

Privatekonomi

Familj

Sparande