Här är bankernas stenhårda bolånekrav

Skärpta krav som påverkar din bolånekalkyl

Listan på krav som bankerna ställer för att bevilja bolån är lång.
Listan på krav som bankerna ställer för att bevilja bolån är lång.

De senaste åren har det blivit allt svårare att beviljas bolån.
För att köpa en bostad värd 5 miljoner kronor krävs att du kan betala över 35 000 kronor varje månad i ränte- och amorteringskostnader.

Bankernas krav på dig som bolånetagare är lång, och har blivit längre för varje år. Senast i mars skärptes amorteringskravet, vilket gjort det ännu tuffare än tidigare.

För att beviljas ett bolån gäller i dag följande:

 • Bolånetak
  När du tar lån får du max låna 85 procent av bostadens värde. Ibland kan banken bevilja blancolån, lån utan säkerhet, till delar eller hela av kontantinsatsen. Men det ges till sämre ränta och måste amorteras ner snabbare.
 • Amorteringskrav
  Om du lånar till mer än 50 procent av bostadens värde måste du amortera. För lån mellan 50–70 procent gäller 1 procent om året, för lån över 70 procent ska du amortera 2 procent om året.
  Dessutom måste de som lånar till mer än 4,5 gånger sin årliga bruttoinkomst amortera ytterligare 1 procent, utöver gällande krav.
 • Kalkylränta
  Många rörliga boräntor ligger idag runt 1,5 procent, men på sikt räknar de flesta, inklusive bankerna, med att räntorna kommer att stiga. Bankerna räknar med att du ska klara av att betala en ränta på mellan 6–8 procent för att beviljas ett lån.
 • Skuldkvotstak
  Flera banker har skuldkvotstak, som begränsar hur stora lån du får ta i förhållande till din inkomst. Vanligen ligger taket på fem gånger din årliga bruttoinkomst. Tjänar du 300 000 kronor om året får du alltså låna max 1,5 miljoner.

Exempel bolånekalkyl – så påverkar kraven dig:

För att köpa en bostad värd tre miljoner kronor krävs att du uppfyller följande:

 • Kontantinsats (15 procent): minst 450 000 kronor
 • Kalkylränta (7 procent*): 14 875 kronor / månad
 • Amortering (3 procent**): 6 375 kronor / månad
 • Minsta inkomst före skatt: 510 000 kronor / år (vid ett skuldkvotstak på fem gånger bruttoinkomsten*)
 • Summa: Exklusive månadsavgift förväntas du kunna betala 21 250 kronor i månaden i rena ränte- och amorteringskostnader, före ränteavdrag.

För att köpa en bostad värd fem miljoner kronor krävs att du uppfyller följande:

 • Kontantinsats (15 procent): minst 750 000 kronor
 • Kalkylränta (7 procent*): 24 800 kronor / månad
 • Amortering (3 procent**): 10 625 kronor / månad
 • Minsta inkomst före skatt: 850 000 kronor / år (vid ett skuldkvotstak på fem gånger bruttoinkomsten*)
 • Summa: Exklusive månadsavgift förväntas du kunna betala 35 425 kronor i månaden i rena ränte- och amorteringskostnader, före ränteavdrag.

*Varierar mellan bankerna.
**Om du påverkas av båda amorteringskraven.

Publisert:

LÄS VIDARE

Lån

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu