Så maxar du din pension 2020

Mer lönsamt att jobba efter 65

Det finns flera sätt att få mer pengar i plånboken efter att man har gått i pension. Att ha koll på sina försäkringar och att välja livslång tjänstepension är bara några av knepen.
Det finns flera sätt att få mer pengar i plånboken efter att man har gått i pension. Att ha koll på sina försäkringar och att välja livslång tjänstepension är bara några av knepen.

Det enklaste sättet att maxa pensionen är att vänta med att ta ut den.

Och med nästa års skattesänkningar blir det lönsammare än någonsin att fortsätta jobba efter 65.

– Varje månad gör stor skillnad, säger pensionsexperten Kristina Kamp.

Från årsskiftet sänks skatten för personer över 65 år genom en generell höjning av grundavdraget. I kombination med det förhöjda jobbskatteavdraget blir det nu extra lönsamt att fortsätta jobba några extra månader.

–  Om man planerar att gå i pension före 65 bör man absolut fundera på det här med skatten, säger Kristina Kamp på pensionsportalen minpension.

Det förhöjda grundavdraget och det dubbla jobbskatteavdraget gäller från januari det år man fyller 66 år.

Personer som föddes 1955 fyller 65 nästa år. De omfattas alltså inte av de här skattelättnaderna förrän i januari 2021.

–  Därför är det en fördel om man kan fortsätta jobba in över nästa årsskifte. Då får man ta del av det höjda jobbskatteavdraget.

Superlåg skatt

Utöver den superlåga skatten från det 66:e levnadsåret innebär fortsatt arbete ytterligare avsättningar till den allmänna pensionen.

Om man dessutom väntar med att ta ut sin tjänstepension kommer de framtida månadsbeloppen att bli högre även för den.

För den som fyller 65 nästa år står valet alltså mellan att gå nu och betala hög skatt på pensionen fram till januari 2021 – och att fortsätta jobba med superlåg skatt och samtidigt få högre framtida pension.

För en 64-åring med en månadslön på 35  000 kronor kommer varje månad extra efter 65-årsdagen att ge ungefär 125 kronor högre pension.

–  Planerar man att gå i pension snart ska man nog tänka en gång till. För om man kan härda ut så kan de där sista månaderna göra väldigt stor skillnad. Även om man har en låg pension blir effekten stor, säger Kristina Kamp.

Alla gynnas inte

Men den som kommer att få någon del av sin pension i form av garantipension gynnas dock inte av att fortsätta arbeta. I det fallet är det ekonomiskt fördelaktigare att sluta jobba vid 65.

Det går inte att säga exakt vilken slutlön som ger garantipension. Men som exempel kan nämnas att en person som jobbat från 23 års ålder och med en normal löneutveckling når 26  000 kronor i månaden vid 65 års ålder kommer att få en mindre del av sin pension i form av garantipension.

Skillnaden redan borta

Den sänkning av 65-plussarnas skatt som träder i kraft vid årsskiftet gäller månadsinkomster över 17  000 kronor. Den är avsedd att eliminera skatteskillnaden mellan arbetsinkomster och pension som uppstått genom jobbskatteavdragen.

För pensionärer med lägre inkomster är skillnaden redan borta genom tidigare skattesänkningar.


ENKLA KNEPEN – SÅ GÖR DU FÖR ATT MAXA PENSIONEN

Ha koll påförsäkringen.
Ha koll påförsäkringen.
 • Jobba efter 65. Från det år man fyller 66 år är det extra lönsamt att jobba tack vare det dubbla jobbskatteavdraget och det förhöjda grundavdraget.
  För inkomståret 2019 betalar man bara 8 procents skatt på lön upp till 225  000. Den som fortsätter jobba och väntar med att ta ut sin pension fortsätter att tjäna in pension. För varje år extra man jobbar ökar därför den totala pensionen med 6–11 procent.
 • Välj bort försäkringar du inte längre behöver. I de flesta tjänstepensioner finns olika former av efterlevandeskydd. Återbetalningsskyddet innebär att det intjänade pensionskapitalet tillfaller familjen om man skulle dö i förtid. Familjeskyddet ger familjen en form av pension om man skulle dö före 65-årsdagen. Genom att välja bort de här skydden om och när de inte längre behövs kan man höja sin tjänstepension med upp till 20 procent. Detta måste dock ske innan man börjat ta ut sin pension. Villkoren varierar dock en hel del mellan olika avtal. Därför måste man alltid kolla med respektive bolag vad som gäller.
 • Hyr ut. Att hyra ut sommarstugan några veckor varje år kan ge upp till 40  000 kronor skattefritt. Dessutom får man göra avdrag för 20 procent av bruttohyran. Det innebär att man som mest kan få in 50 000 kronor om året – helt skattefritt.
 • Ansök om bostadstillägg. Enligt de nya beräkningsgrunderna kan ensamstående pensionärer som får mindre än 16  500 kronor efter skatt vara berättigad till tillägget. För sammanboende gäller något lägre belopp. Man kan få bostadstillägg även om man äger sitt boende. Höjningen av bostadstillägget innebär att man efter årsskiftet kan få upp till 6  540 kronor skattefritt i månaden. Nya regler för beräkningen gör att fler kommer att kunna få stöd efter årsskiftet.
 • Välj livslång tjänstepension. Den som väljer att ta ut pengarna så snabbt som möjligt, fem år, får en rejält sänkt inkomst efter den sista utbetalningen. Med hög inkomst finns risken att en del pengar skattas bort i form av statlig inkomstskatt. Dessutom går man miste om en hel del pengar. En privatanställd tjänsteman med en slutlön på 35  000 kronor förlorar ungefär 135  000 kronor på att välja fem års utbetalningstid om han eller hon lever till 85 års ålder.
Att hyra ut sommarstugan är ett tips.
Att hyra ut sommarstugan är ett tips.

PENSIONÄRERNAS EKONOMI NÄSTA ÅR – KRONA FÖR KRONA

Fler kan få bostadstillägg nästa år.
Fler kan få bostadstillägg nästa år.
 • Taket för bostadstillägget höjs till 7  000 kronor för ogifta och 3  500 för gifta. Tillägget höjs från 5  550 till 6  540 kronor. Även beräkningsgrunderna ändras. Totalt innebär det här att fler ska kunna få bostadstillägg.
 • Fribelopp införs för äldreförsörjningsstöd. Det innebär att även personer med äldreförsörjningsstöd kan jobba extra och tjäna upp till 24  000 kronor om året utan att det påverkar stödet.
 • Inkomst- och tilläggspensionen räknas upp med 2,1 procent. Garantipensionen och de flesta tjänstepensioner räknas upp med 1,7 procent.
 • Högkostnadsskyddet för läkemedel höjs från 2  250 till 2  350 kronor, genom den årliga uppräkning som sker av beloppsgränserna.
 • Garantipensionen höjs med 200 kronor, utöver den årliga uppräkningen. Höjningen gäller alla med garantipension.
 • Sänkt skatt för personer över 65 år med inkomster över 17  000 kronor i månaden. En miljon personer berörs av sänkningen. För en person som får 21 000 kronor i månaden i pension eller lön ger sänkningen ungefär 2  500 kronor mer i plånboken per år. Skattelättnaden gäller från det år man fyller 66 år.
 • Sänkt skatt för glesbygden. Skatten sänks i 80 kommuner i norra och västra Sverige i det som brukar kallas stödområde A och B. Ungefär 800  000 personer berörs av skattesänkningen som ger upp till 1  650 kronor mer i plånboken om året. Andelen äldre är högre i landsbygdskommunerna än i storstäderna och kommer därför att gynna många pensionärer.
Publisert:

LÄS VIDARE