Deltidsarbete har liten inverkan på pensionen

Deltidsarbete har liten inverkan på pensionen, visar en ny rapport från PTK.
På fem år uppskattas pensionen endast minska med två procent.
– Att det ska vara förödande stämmer inte, säger Anna Allerstrand, PTK:s pensionsspecialist.

Samverkansorganisationen PTK har i en ny rapport räknat ut hur pensionen påverkas av deltidsarbete.

Och det är inte alls så farligt som de flesta målat upp.

– Om man jobbar deltid en kortare period behöver det inte vara en katastrof för pensionen. Att det ska vara förödande stämmer inte, säger Anna Allerstrand, pensionsspecialist på PTK.

En begränsad period av deltidsarbete har i stället mycket liten inverkan på den framtida pensionen.

”Är ett medvetet val”

PTK har med hjälp av undersökningsföretaget Novus frågat över 2000 tjänstmän inom den privata sektorn hur de ser på att jobba deltid.

Det är framför allt under tre faser i livet som vi väljer aktivt att jobba deltid; när vi studerar, när barnen är små och i slutet av arbetslivet.

Det handlar om att få mer tid med barnet, att få ihop livspusslet, eller dryga ut inkomsten under studierna eller bara att få bättre balans i livet. Det är allra vanligast uppger de allra flesta är för gå ner i tid för barnens skull.

Har vi lagt onödig stress på föräldrar som jobbar deltid?

– Ja, jag kan uppleva det. Men man är medveten om hur det här påverkar och att det är ett val man har gjort.

Enligt PTKs uträkningar skulle exempelvis fem års deltidsarbete under småbarnsåren för en systemvetare innebära en minskning av pensionen med två procent. Tio års deltidsarbete skulle ge sex procents minskning av pensionen.

– Med rätt tjänstepension, rätt ingångslön och en rättvis löneutveckling får även den som jobbar deltid under några år en bra pension. Man ska inte skambelägga de som vill jobba deltid för att man har små barn. Det är det långvariga deltidsarbetet man ska se upp med. Det är livslönen som avgör vilken pension man får och då är det lönsamt att arbeta, säger Allerstrand.

En fråga om jämställdhet

Största hotet mot pensionen och inkomsten vid deltidsarbete är annars strukturell diskriminering i arbetslivet på grund av lön och deltid. Det påverkar mer än själva deltidsarbetet.

– Det visar sig att deltidsarbete kan få andra negativa effekter. Man missar karriärsmöjligheter, utvecklingsmöjligheter och tappar självförtroendet.

Deltidsarbete kan även innebära lägre ingångslön och sämre löneutveckling. Om man inte är på sin vakt kan deltidsarbetet slå hårt på ekonomin både nu och i framtiden.

– Kvinnor har lägre lön än män har. Går man dessutom ner på deltid kan det förstärka löneutvecklingen.

Det drabbar framför allt kvinnor. Det är nämligen 2,5 gånger vanligare att kvinnor arbetar deltid jämfört med att en man gör det.

Enligt Allerstrand bör diskussionen istället handla om jämställdhet. Att pappan kan ta all vabb och föra över pensionsrätter, för att kompensera.

– Det optimala vore om båda föräldrar delar på det här pensionsbortfallet som det blir. Inte att den som dessutom har lägst lön ska ta allt.

Fakta:

  • Drygt var femte av alla sysselsatta svenskar har en överenskommen arbetstid på mindre än 35 timmar per vecka. Det motsvarar knappt en miljon människor. En majoritet av dessa är kvinnor.
  • 2016 jobbade 30 procent av Sveriges kvinnor deltid. Det är tre av tio kvinnor. 1987 var det nästan hälften av alla kvinnor.
  • 12 procent av alla sysselsatta män deltidsjobbade 2016 jämfört med 8 procent 1987.
  • Under ett år går över en halv miljon människor från deltidsarbete till heltidsarbete. Sen ersätts dessa personer i sin tur av nya deltidsanställda. Det är väldigt ovanligt att människor jobbar deltid under ett helt yrkesliv.
  • Sex av tio undviker deltidsarbete på grund av rädsla för lägre pension.

Källa: PTK:s rapport

Publisert:

LÄS VIDARE

Pension

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu