Internbråk på Pensionsmyndigheten

Oenighet om remisvar om nya garantitillägget

Uppdaterad 2022-03-16 | Publicerad 2022-03-15

Pensionsmyndigheten.

Pensionsmyndighetens tjänstemän sågar förslaget om garantitillägg.

Men styrelsen strök stora delar av kritiken i remissvaret vilket fick generaldirektören att reservera sig mot yttrandet.

– Majoriteten av styrelsen anser inte att det är myndighetens uppgift att diskutera belopp och nivåer, säger ordföranden Ingrid Burman (V).

Garantitillägget ska enligt förslaget från S, V och MP ge upp till 1 000 kronor i månaden skattefritt till pensionärer med låga inkomster.

I sitt ursprungliga remissvar skriver Pensionsmyndigheten att man ”motsätter sig förslaget” av en rad skäl som därefter anges. Men den formuleringen ströks av styrelsen. I det slutliga  remissvaret framgår inte alls om myndigheten avstyrker eller tillstyrker förslaget, trots att det var vad man hade att ta ställning till.

Dessutom ströks stora delar av den kritik som myndighetens tjänstemän ursprungligen formulerat mot det nya bidraget.

Bakom beslutet att stryka texten stod bland annat styrelsens ordförande Ingrid Burman (V).

– Majoriteten av styrelsen, däribland jag, är kritisk till tekniken men har däremot inga synpunkter på nivåerna. Det ingår inte i vår uppgift att ta ställning till vad politiken tycker om nivåerna, säger hon.

Ingrid Burman.

Att en myndighetsstyrelse har synpunkter på ett remissvar är helt i sin ordning, enligt Göran Sundström, professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.

”All information som behövs”

Men enligt honom finns ingen rättslig grund för att begränsa myndighetens svar till en viss aspekt av frågan.

– Myndigheter är fria att förse regeringen med den information som man anser att regeringen behöver. Har myndigheten kunskaper om ett visst system så är den fri att säga vad den vill, säger han.

Generaldirektören Daniel Barr och två andra ledamöter reserverade sig.

– Både vi som reserverade oss och majoriteten har samma åsikt i den övergripande frågan, det vill säga att man avstyrker garantitilläggets utformning. Däremot ville vi som reservanter att regeringen skulle få ta del av analysen hur incitamenten för arbete påverkas, säger Daniel Barr.

Extremt ovanligt med reservationer

Vanligtvis formuleras myndighetens remissvar utan styrelsens inblandning. Endast då det handlar om principiellt viktiga frågor går svaren via styrelsen. Reservationer mot ett yttrande är extremt ovanliga.

– Mig veterligen har det bara hänt någon gång tidigare, säger Daniel Barr.
Stora delar av de tre första sidorna i svaret ströks. Det gäller bland annat de avsnitt som handlar om marginaleffekten, som i vissa inkomstspann blir över 100 procent. Det innebär i klartext mindre pengar i plånboken trots en högre inkomstbaserad pension.

Styrelsen har även strukit resonemangen om hur det nya bidraget påverkar respektavståndet, alltså skillnaden mellan fullt grundskydd och de lägsta helt inkomstbaserade pensionerna.