Pensionsåldern höjs – men många vill sluta jobba före 65

Snart höjs pensionsåldern igen.

Men en majoritet av löntagarna vill sluta jobba före 65 – inte efter.

– Det speglar den arbetssituation som många människor har, säger Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef på försäkringsfacket Forena.

I veckan tar riksdagen det formella beslutet att höja åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet med ytterligare ett år.

Det innebär att man från och nästa år tidigast kan ta ut inkomstpension och premiepension från 63 års ålder. De som har rätt till grundskydd och pensionstillägg får det först från 66 års ålder.

PLUS: Tabell: Då kan du ta ut din pension

Samtidigt uppger 57 procent av löntagarna att de vill sluta arbeta redan före 65 års ålder, enligt en ny undersökning från Forena.

– Det är en jätteutmaning. Folk skulle hellre vilja gå tidigare än vad som skulle behövas för att det ska bli en rimlig pension, säger Håkan Svärdman.

Många är oroliga för ekonomin efter arbetslivets slut.
Många är oroliga för ekonomin efter arbetslivets slut.

Oro för den egna ekonomin

Samtidigt uppger 67 procent att de tror att de kommer att gå i pension efter 65 års ålder.

– Det visar att det finns en förståelse eller insikt om att man förmodligen måste jobba längre, säger Håkan Svärdman.

Undersökningen visar också på en utbredd oro för den egna ekonomin efter arbetslivets slut.

PLUS: Tabell: Då kan du ta ut din pension

38 procent befarar att pengarna inte kommer att räcka. Var femte uppger att de inte skulle kunna bo kvar i sin bostad om pensionen inte blir mer än 68 procent av lönen.

– Det där är jätteallvarligt. I Stockholm, Göteborg och Malmö har bostadskostnaderna dragit iväg kraftigt de senaste 10–15 åren samtidigt som pensionernas kompensationsgrad har sjunkit. Så det är en befogad oro.

– De flesta ser bara möjlighet att bo kvar i sin bostad ifall de har en partner också. Så det är tvåsamhet som garanterar någorlunda trygghet när man kommit upp i den ålder då man förväntas gå i pension.

Lever tre år längre

Sedan dagens pensionssystem sjösattes i slutet av 1990-talet har medellivslängden ökat med mer än tre år. Den längre livslängden innebär att pengarna måste räcka längre – med lägre månadsbelopp som följd.

Det är det främsta skälet till att den allmänna pensionen numera ger betydligt mindre i förhållande till slutlönen än vad den gjorde för 20 år sedan. De höjningar av åldersgränserna som nu sker görs för att motverka den här urholkningen.

Publisert:

LÄS VIDARE

Pension

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu