Så mycket höjs din pension nästa år

Det här gäller för pensionshöjningen 2020

Nästa år höjs inkomstpensionen med 2,1 procent.
För den genomsnittlige pensionären innebär det drygt 250 kronor mer i plånboken varje månad.
– Det är en hygglig ökning jämfört med många andra år, säger Jan Andersson, vice ordförande i Pensionärernas riksorganisation, PRO.

Den beräknade höjningen är den högsta på två år.
– Det var väl ganska väntat. Historiskt sett så har det varit en eftersläpning i förhållande till löneutvecklingen varje år, och så kommer det väl antagligen att bli även i år, säger Jan Andersson.
– Vi från pensionärsorganisationerna skulle vilja ha en ännu större följsamhet gentemot löneutvecklingen.

Klart i december

För de 400 000 personer som får garantipension blir höjningen något mindre. Det beror på att garantipensionen följer prisbasbeloppet som i sin tur speglar prisutvecklingen och inte löneutvecklingen.
– Inkomstpensionens utveckling beror på hur inkomsterna bland förvärvsaktiva utvecklas. För att få en bild av hur den totala ökningen av inkomstgrundad allmän pension blir ­behöver pensionärerna vänta till december då premiepensionens utveckling står klar, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Stärkt grundskydd

Sedan tidigare står det klart att grundskyddet för pensionärerna med de allra lägsta inkomsterna kommer att stärkas nästa år. Både garantipensionen och bostadstillägget höjs.

Samtidigt sänks skatten för cirka en miljon pensionärer med inkomster över 17 000 kronor i månaden. Det är den senaste i raden av riktade skattesänkningar för att eliminera den så kallade pensionärsskatten, alltså skillnaden mellan arbetsinkomster och pensionsinkomster som uppstått genom jobbskatteavdragen. Pensionärer med lägre inkomster har redan fått skatten sänkt.

Pensionen höjs nästa år – så kommer du att påverkas.
Pensionen höjs nästa år – så kommer du att påverkas.

Allmänna pensionen 2020 – så ändras den

 • Inkomstpensionen:
  Räknas upp med 2,1 procent. Med en genomsnittlig allmän pension på 12 100 kronor i månaden innebär det 254 kronor mer före skatt.
 • Garantipensionen:
  Räknas upp 1,7 procent. Därtill kommer 200 kronor mer i månaden i generell höjning
 • Premiepensionen:
  Förändringen fastställs i december.
 • Bostadstillägget:
  Maxbeloppet höjs från 5 560 kronor till 6 540 kronor i månaden.
 • Skatten:
  Pensionärer med inkomster över 17 000 kronor i månaden får sänkt skatt. För en person med 18 000 i total pension ger sänkningen 35 kronor i månaden.
Publisert:

LÄS VIDARE