HELA LISTAN: Här är alla skatteavdrag

Skatteavdrag: Skramla fram gamla kvitton till din deklaration! Det kanske är avdragsgillt.
Skatteavdrag: Skramla fram gamla kvitton till din deklaration! Det kanske är avdragsgillt.

Funderar du på vad som går att dra av på skatten?

Här tipsar deklarationsexperten Anna Sjöberg om hur du ska göra.

– Det finns en hel del avdrag, men alla har verkligen inte rätt till avdragen, säger hon.

Några av de vanligaste avdragen som görs är redan ifyllda av Skatteverket; ränteavdraget och rot- och rutavdrag.

– Det är viktigt att kolla att man kan utnyttja hela avdraget. Kan man inte det ska man se om kan omfördela till till exempel sin partner, säger Anna Sjöberg, deklarationsexpert på Skatteverket.

Detsamma gäller för ränteavdraget.

Sen måste du själv aktivt läsa på om vilka avdrag du har rätt till. Aftonbladet har tagit del av Skatteverkets avdragslexikon och punktat upp alla avdrag som är möjliga att göra. Sammanlagt blir det drygt 50 avdrag.

– Det är klart att det finns många avdrag men alla har verkligen inte rätt till avdragen. Det är många villkor som måste vara uppfyllda. Därför är det viktigt att man kontrollerar det.

Missen många gör

Varje år begär 900 000 personer om att få dra av bilresor till och från jobbet. Många missar att de inte har rätt till avdraget över huvud taget.

– Man måste ha en tidsvinst på två timmar med bil. Det är ett villkor som inte alltid uppfylls. Sen är det väldigt få som har rätt till avdrag för skyddskläder och arbetsplats i hemmet.

Här är skatteavdragen som går att göra i din deklaration:
 

 1. Advokat- och rättegångskostnader:
  För att kunna få avdrag krävs det att advokatkostnaderna har att göra med din inkomst, exempelvis vid en tvist om uppsägning, lönefordran eller avgångsvederlag. Kostnaden måste gå att styrka.
 2. Allmänna avdrag:
  Här är ett hopplock av avdrag som du kan få göra förutsatt att du varit bosatt i Sverige. Du får dessutom bara göra avdrag för det år då du betalat avgiften.
  – Om du saknar pensionsrätt i ditt anställningsavtal men pensionssparar själv i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto kan du få göra avdrag för ditt pensionssparande.
  – Om du har en bindande förpliktelse, normalt fastställt i en dom, att betala ut underhållsbidrag till en före detta maka eller make kan du få göra avdrag för det. Men du får inte göra avdrag för underhållsbidrag för barn.
  – Har du en nystartad aktiv näringsverksamhet med ett underskott på högst 100 000 kronor kan du få göra avdrag för det. Det gäller dock bara de fem första åren.
  – Du får också göra avdrag för aktiv konstnärlig, litterär och därmed jämförlig näringsverksamhet.
  – Om du haft utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifter kan du få avdrag för dem. Förutsatt att avgifterna har beräknats på en inkomst som beskattas i Sverige.
 3. Arbetskläder:
  Om du haft utgifter för skyddskläder och skyddsutrustning för ditt jobb får du dra av på skatten för det.
 4. Arbetslösas kostnader:
  Har du varit arbetslös och antingen fått arbetslöshetsersättning fått a-kassa, aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning? Då får du göra avdrag för resor till och från Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan men också resor i samband med att du sökt nytt jobb. Du får också dra av för trafikavgifter för internet och telefon, utgifter för porto och betygskopior i samband med att du sökt jobb.
 5. Arbetsredskap - dator och surfplatta:
  Om du själv har köpt en dator för att du måste ha den för att utföra ditt arbete så får du dra av kostnaden för den. Förutsatt att din arbetsgivare inte kan tillhandahålla dig med en dator. Du måste kunna styrka inköpet.
 6. Arbetsredskap - instrument, maskiner, med mera:
  Du kan också få göra avdrag för inköp av maskiner, instrument, och verktyg som är nödvändiga i tjänsten.
 7. Arbetsrum:
  Om du har ett särskilt arbetsrum eller lokal som behövs i ditt jobb så får du dra av det på skatten. Förutsatt att arbetsgivaren inte tillhandahåller något arbetsrum. Du får även dra av utlägg för el, uppvärmning och städning. Rummet eller lokalen får inte ingå i bostadsutrymmen.
 8. Bil i tjänsten:
  Om du kan styrka dina resor i tjänsten med till exempel en körjournal så får du dra av på skatte. Du får 18,50 kronor per mil för resor med egen bil. Om du kör förmånsbil får du avdrag på 6,50 kronor per mil för diesel och 9,50 kronor per mil för annat drivmedel som bension, el eller etanol.
 9. Bil till och från arbetet:
  Har du minst fem kilometer från ditt boende till din arbetsplats? Om du tjänar minst två timmar per arbetsdag på att ta bilen istället för att åka kommunalt då får du göra avdrag. Du får också göra avdrag om du använt bilen i tjänsten minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten.
 10. Borgensbetalning:
  Är du borgensman som personligen är betalningsansvarig för ett lån får du göra avdrag för betald ränta.
 11. Båt till och från arbetet:
  Om du tjänar minst två timmar per arbetsdag på att ta egen båt i stället för att åka med kommunala transportmedel får du göra avdrag för drivmedel och båtplats.
  Ändring från och med 2018: Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor. Utgiftsgränsen har höjts med 1000 kronor.
 12. Bärplockning:
  Du får plocka bär och sälja bären vidare upp till 12 500 kronor skattefritt. Förutsatt att bären växer vilt och är egenhändigt plockade. Detta gäller inte om man anställts för att plocka bär. Du får dra av på utgifterna som överstiger det skattefria beloppet.
 13. Cykel till och från arbetet:
  Om du använt din cykel till och från jobbet får du dra av 250 kronor på skatten. Det oavsett hur mycket du cyklat.
  Ändring från och med 2018: Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor. Utgiftsgränsen har höjts med 1000 kronor.
 14. Dubbel bosättning:
  Du får dra av ökade levnadskostnader för dubbel bosättning om du på grund av ditt jobb blivit tvungen att flytta till en ny bostadsort och behållit din bostad på den tidigare bostadsorten antingen för dig själv, din respektive eller annan familj. Det krävs att du övernattar på arbetsorten och att avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 kilometer. Du får också göra avdrag för måltider och småutgifter den första månaden med schablonbeloppet 66 kronor.
 15. Egenavgifter inklusive allmän löneavgift och särskild löneskattning på vissa förvärvsinkomster:
  Om du måste betala dina sociala avgifter för vissa inkomster får du dra av på skatten för det. Det gäller till exempel om du uppfinner något, tjänar pengar på att du skrivit en bok, får forskarstipendium genom EU eller tjänar pengar på en hobby. Du får då göra olika schablonavdrag för egenavgifter.
 16. Facklitteratur och tidskrifter:
  Om du behöver köpa in speciallitteratur för att upprätthålla ditt jobb så får du göra avdrag för det. Du måste kunna styrka inköpet med kvitto och motivera varför respektive bok är nödvändig och hur den har använts.
 17. Felräkningspengar:
  Om du fått betala din arbetsgivare på grund av till exempel svinn, felräkning eller stöld kan du få avdrag. Förlusten ska vara dokumenterad med intyg eller anteckningar. Det får inte vara för pengar eller föremål som du som anställd förskingrat själv.
 18. Flyttningskostnader:
  Måste du flytta på grund av ditt jobb för att undvika uppsägning? Då får du dra av för den faktiska kostnaden för emballering, packning, transport, uppackning av familjens bohag och familjens transport. Detta gäller inte om du sökt en ny tjänst eller bytt arbetsgivare.
 19. Funktionsnedsättning, resor till arbetet:
  Om du på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning tvingas använda egen bil för resor mellan bostaden och arbetsplatsen kan du få avdrag för bilutgifter oavsett avstånd och tidsvinst. Du får göra avdrag med dubbla schablonavdraget, 37 kronor per mil. Du måste styrka avdraget med ett läkarintyg.
 20. Förbättringsutgifter:
  Du som har sålt din bostad och ska deklarera bostadsförsäljningen året efter kan dra av utgifter för förbättring som du gjort på bostaden.
 21. Försäkringar med mera:
  Du får dra av på avgiften till tjänstepensionskassan för egen eller efterlevandes pension. Det gäller även premier för sjuk- och olycksfallsförsäkring i samband med tjänsten om försäkringen tecknats före 1 januari 1988.
 22. Grundavdrag:
  För att få helt grundavdrag, krävs det att du har bott i Sverige under hela året (inkomståret). I annat fall får du ett reducerat grundavdrag med en tolftedel av 0,293 prisbasbelopp för varje månad som du har bott i Sverige. Storleken på grundavdraget är beroende av hur hög inkomst du har. Avdraget sker automatiskt.
 23. Hemresa:
  Du får göra avdrag för en hemresa i veckan om avståndet mellan hemorten och arbetsorten är mer än 50 kilometer och om du har övernattat på arbetsorten.
 24. Hjälpmedel:
  Enligt praxis är glasögon, kontaktlinser och hörapparat i grunden privata kostnader. Men du kan få avdrag för synvård i undantagsfall om det finns speciella krav i jobbet.
 25. Hobby:
  Om du har inkomster av hobby kan du få göra avdrag för utgifter och underskott som du haft i din hobbyverksamhet. Det kan exempelvis vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt, fiske, hästtransport eller någon kulturell verksamhet. Hobbyn är något som du själv utövar på din fritid och inte din huvudsakliga försörjning. Om det innebär att du utför arbete på uppdrag av någon annan så är det inte en hobby.
 26. Hund i tjänsten:
  Om du har hund i tjänsten och har avtalat med din arbetsgivare att den ska bo hemma hos dig får du göra avdrag för dina kostnader.
 27. Idrottsutövare:
  Om du är idrottsutövare och får inkomster från idrottsverksamhet kan du göra avdrag för utgifter i samband med det. Till Idrottsutövare räknas aktiva idrottare, tränare, instruktörer, materialförvaltare, lagledare, domare, linjemän och tävlingsfunktionärer. Verksamhet ska anordnas av en organisation som är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund.
 28. Internet:
  Du som har avdragsrätt för dator i bostaden kan under vissa förutsättningar få avdrag för kostnader för internetuppkoppling, om den är nödvändig för att du ska kunna utföra ditt arbete. Du får dock bara dra av upp emot 50 procent av kostnaden.
 29. Kapitalförlust:
  Du får dra av olika förlustaffärer som du gjort i samband med försäljning av aktier och andra marknadsnoterade värdepapper, bostadsrätt, privatbostadsfastighet eller andra privata tillgångar som inte har använts för personligt bruk, till exempel ädelmetaller, ädelstenar och bankfackskonst.
 30. Kapitalförsäkring:
  Samma regler som försäkringar.
 31. Kontaktlinser:
  Samma regler som hjälpmedel.
 32. Kottplockning:
  Samma regler som bärplockning.
 33. Kursförlust:
  Du kan göra avdrag om du gått med förlust när du sålt till exempel utländsk valuta eller vid amortering av lån i utländsk valuta.
 34. Livränta:
  Om du har blivit dömt till att betala skadeståndslivränta får du göra avdrag för den kostnaden.
 35. Mobiltelefon:
  Om du är anställd och använder din privata mobiltelefon för jobbsamtal får du göra avdrag för det. Du måste kunna visa upp dina merkostnader för samtalen. Abonnemangsavgiften får du stå för själv.
 36. Moped till och från arbetet:
  Om du använder din moped för resor mellan din bostad och ditt jobb får du dra av utgifter för mopeden. Du kan få 4,50 kronor per mil.
  Ändring från och med 2018: Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor. Utgiftsgränsen har höjts med 1000 kronor.
 37. Mopedbil till och från arbetet:
  Har du minst fem kilometer mellan arbete och bostad? Då kan du få göra avdrag med 9 kronor per mil med din mopedbil. Du måste dock vinna två timmar på att ta mopedbilen istället för kollektivtrafiken.
  Ändring från och med 2018: Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor. Utgiftsgränsen har höjts med 1000 kronor.
 38. Motorcykel till och från arbetet:
  Samma regler som mopedbil.
 39. Musikinstrument:
  Samma regler som instrument.
 40. Musikskivor:
  Om du behöver skivor för att du är musiker eller discjockey kan du få göra avdrag för kostnader.
 41. Parkeringsavgift:
  Du kan få avdrag för parkeringsavgift om du tagit bilen till jobbet men bara om du även använt bilen i viss omfattning i tjänsten. Har du använt bilen i tjänsten minst 60 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten? Då får du dra av avgiften de dagar som du använt bilen på jobbet. Men kommer du upp i att du använt bilen minst 160 dagar under året och kört minst 300 mil i tjänsten får du dra av parkeringsavgiften alla dagar du kört till och från jobbet.
 42. Pensionssparande:
  Saknar du pensionsrätt via din anställning och har själv pensionssparat i en pensionsförsäkring eller på ett pensionssparkonto får du göra avdrag för försäkringspremierna respektive inbetalningarna på kontot upp till ett visst belopp.
 43. Psykoanalys/ psykoterapi:
  Om du själv är en anställd psykiatriker, psykolog, socionom eller annan person med omvårdnadsyrke som vidareutbildar dig till legitimerad psykoterapeut kan du få avdrag för utgifter för egen psykoterapi, som är obligatoriskt i utbildningen.
 44. Representation:
  Ändring från och med 2018: Avdraget för representation när det gäller lunch, middag, supé eller andra måltider har tagits bort. Du får endast göra avdrag för dricka och fika som inte kan uppfattas som en måltid och som är av ett mindre värde, max 60 kronor. Det kan exempelvis vara alkoholfri dryck, kaffe, te, kakor, bullar, frukt och en enklare smörgås.
  Ska du momsbeskattas får du göra avdrag för moms på kostnader för måltider och liknande förtäring men max 300 kronor exklusive moms per person och tillfälle. Om kostnaden endast gäller mat får du endast dra av 36 kronor per person.
 45. Reseavdrag för resor till och från arbetet:
  Om du har ett avstånd på minst två kilometer till jobbet från hemadressen får du göra avdrag för utgifter som du haft för kollektivtrafiken. Du får bara dra av den delen av utgifterna som överstiger 11 000 kronor. Om du har färdtjänst kan du få avdrag oberoende av avståndet mellan din bostad och arbetsplats. Avdragsbegränsningen på 11 000 kronor gäller även färdtjänstresor.
  Ändring från och med 2018: Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor. Utgiftsgränsen har höjts med 1000 kronor.
 46. Rut- och rotavdrag:
  Har du haft rot- och ruttjänster under året har du fått en preliminär skattereduktion för det när du köpte tjänsten och bara betalade en del av fakturan. Skattereduktionen är förifylld i din deklaration.
  Ändring från och med 2018: Nu kan du även få rutaavdrag för reparation och underhåll av vitvaror i din bostad.
 47. Ränteavdrag:
  Du kan få göra avdrag för ränta på egna skulder som du betalat under året. Det gäller inte CSN-lån.
 48. Räntekompensation:
  Om du har lån hos en bank som du sagt upp i förtid och måste betala räntekompensation kan du få dra av den utgiften som en vanlig ränteutgift.
 49. Serviceavgifter:
  Om du i jobbet betalat en separat avgift till servicebolag som hjälpt dig med till exempel annonsering, information eller utbildning finns det möjlighet till avdrag.
 50. Sjukvård:
  Du kan då dra av sjukvårdskostnader i undantagsfall om det finns speciella krav i tjänsten, exempelvis en läkarundersökning för att kunna behålla flygcertifikat.
 51. Studier:
  Om du gått en utbildning för att kunna behålla ditt nuvarande arbete kan du göra avdrag för studiematerial, kurskostnader, resor och ökade levnadskostnader.
 52. Tandvård:
  I undantagsfall kan du få dra av tandvårdskostnader om det finns speciella krav i din tjänst.
 53. Taxi till och från arbetet:
  Har du varken tillgång till bil eller allmänna transportmedel får du göra avdrag för dina taxikostnader. Du kan också få göra det här avdraget trots att det finns buss eller tåg tillgängligt om det finns en överfallsrisk eller om du i jobbet måste ta dig till en plats akut.
  Ändring från och med i 2018: Du får göra reseavdrag för den delen av dina utgifter som överstiger 11 000 kronor. Utgiftsgränsen har höjts med 1000 kronor.
 54. Telefon, porto, med mera:
  Om du har gjort utlägg för telefon och porto i jobbet får du göra avdrag. Du måste dock styrka utläggen med kvitto eller telefonräkning.
 55. Tillfälligt arbete:
  Om du arbetar tillfälligt på en annan ort, sover över på arbetsorten och avståndet till hemorten är längre än 50 kilometer får du göra avdrag för måltider och småutgifter under första månaden med schablonbeloppet 110 kronor per dag. Du får också dra av den faktiska boendekostnaden. För boendekostnaden gäller inte tidsbegränsningen på en månad. Ett tillfälligt arbete är exempelvis ett kortvarigt arbete som pågår under högst två år.
 56. Tomträttsavgäld:
  Har din tomt upplåtits under en viss tid med tomträtt av kommunen får du dra av tomträttsavgälden på samma sätt som för en ränteavgift.
 57. Traktamente:
  Reser du i tjänsten mer än 50 kilometer från din ordinarie bostadsort och måste övernatta? Om du då inte får ut traktamente av din arbetsgivare kan du få göra avdrag. Du får ett schablonbelopp för måltider och småutgifter på 220 kronor för en hel dag. Men om du får skattefri traktamente på 220 kronor per dag får du inte göra något avdrag. Du kan också få skattefri ersättning för den faktiska utgiften för övernattningen.
 58. Trängselskatt:
  Du kan få göra avdrag för utgifter för trängselskatt vid tjänsteresa med egen bil. Om du har rätt att göra avdrag för resor till och från arbetet med egen bil får du också dra av utgifter för trängselskatt.
 59. Utbildning - studieresor, kongresser och konferenser:
  Om du gjort en resa som varit till påtaglig nytta för tjänsten kan du göra avdrag för resekostnaden, hotell, ökade levnadskostnaden och själva kurskostnaden. Det är alltså inget krav att det ska vara nödvändigt för att utföra ditt arbete.
 60. Uthyrning av privatbostad:
  Om du har hyrt ut din bostad kan du få göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor plus den del av föreningsavgiften eller hyran som avser bostaden. Är bostaden ett småhus får du göra schablonavdraget plus avdrag för 20 procent av hyresintäkten. Överskott av uthyrningen beskattas som inkomst av kapital med 30 procent skatt.
 61. Utländsk skatt:
  Om du har en inkomst eller fastighet som både beskattas i utlandet och i Sverige kan du får göra avdrag för den betalda utländska skatten. Du måste kunna redovisa att du betalt skatt två gånger.
 62. Valkampanj:
  Om du ställer upp i ett val där du har ett arvoderat uppdrag, till exempel till riksdagen eller Europaparlamentet, och har utgifter för din valkampanj kan du få göra avdrag. Du ska du redan vara invald och kandidera för fortsatt uppdrag. Om du fått kampanjbidrag får du göra avdrag för dina utgifter för kampanjen. Det gäller även första gången du kandiderar.
 63. Vård:
  Du kan också få göra avdrag för kostnader för vård i familjehem, vård av barn, ungdomar eller vuxna, jourhem/ stödhem, kontrollerad familjevård, kontaktpersoner eller övervakare. Avdraget är normalt motsvarande kostnadsersättning från Sveriges kommuner och landsting, SKL.
 64. Återbetald lön:
  Om du fått ut rätt lön men ändå får återbetalningskrav av arbetsgivaren kan du göra avdrag. Dock ej på grund av förskingring eller bortslarvade inventarier.

Övriga utgifter

Om du har lagt ut pengar för saker i arbetet kan du dra av för den del av utgifterna som överstiger 5000 kronor, exempelvis arbetsrum, facklitteratur, representation, skyddsutrustning, telefon och vård.

För mer information om respektive avdrag och villkor, läs mer i Skatteverkets avdragslexikon.

Publisert:

LÄS VIDARE