Skatteändringarna sommaren 2019 – så påverkas du

Här är skatterna som kan beröra din ekonomi 

Publicerad:
Uppdaterad:
11 nya skatter i sommar – så påverkas du.
Foto: TT/Genrebild
11 nya skatter i sommar – så påverkas du.

Skattepolitik

I sommar kommer elva nya skatteändringar att träda i kraft.
Enligt Sofia Linder, chefekonom på Skattebetalarnas förening, är hushållen – jämte gamla och unga på arbetsmarknaden – de som kommer att påverkas mest.

Sänkt bensinskatt, höjt rut-tak och avskaffad särskild löneskatt för äldre. Det är några av de skatteändringar som träder i kraft den 1 juli eller 1 augusti.

Flera av sommarens ändringar gynnar hushållen, erfar Sofia Linder, chefsekonom på Skattebetalarnas förening.

– Överlag är många hushåll vinnare i både M/KD-budgeten och regeringens vårändringsbudget. Vi har haft flera år med höjda skatter, så det är positivt att hushållen i år får behålla lite mer i plånboken, säger hon.

Lättare för ungdomar att få jobb

De största skatteändringarna påverkar de äldre och yngres position på arbetsmarknaden, genom att företagen får avskaffad särskild löneskatt för de som har fyllt 65 år och sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomar.

– Det är positivt för skolungdomar som i dag har svårt att få sommarjobb. Det ökar möjligheterna att kunna jobba extra, säger Sofia Linder.

Enligt Katarina Nordblom, docent i nationalekonomi vid Göteborgs universitet, kan detta innebära att företagen anställer fler skolungdomar än tidigare.

– När det blir billigare för företagen att anställa sommarjobbare så anställer de kanske fler sommarjobbare. Då blir det fler ungdomar som får lite arbetslivserfarenhet under gymnasietiden, säger Katarina Nordblom.

Bilförare kan tjäna på nya skatten

Trots att sommarens skattesänkningar kan anses som marginella, finns det ändå en del kronor att spara in för privatpersonen. Bland annat genom sänkningen av bensinskatten.

– Det är 16 öre, vilket blir ganska mycket. De som kör mycket bil kommer känna en skillnad, fortsätter Katarina Nordblom.

Foto: Press
Sofia Linder, chefsekonom på Skattebetalarnas förening.

På Skattebetalarnas förening, en ideell förening som bland annat verkar för lägre skatter, tror man att den kommande sänkningen av bensinskatten genom stoppandet av de två extra procentenheterna i den årliga uppräkningen, kommer åter vid nästa budget.

– Miljöminister Isabella Lövin har signalerat att den extra uppräkningen av drivmedelsskatterna kommer tillbaka vid årsskiftet, men annars har det varit ganska tyst om hur diskussionerna går inför nästa års budget. Det ska bli spännande att se hur januariöverenskommelsen landar, säger Sofia Linder.

Hoppas på genomgripande skattereform

Nationalekonomen Katarina Nordblom hoppas framöver på en skattereform modell större. Något som dock kommer att dröja, säger hon.

– På flera håll har man pratat om en genomgripande skattereform, och det tror jag blir nödvändigt. Det här är små förändringar och man kan hålla på och smådutta lite, men jag tror att man behöver en genomgripande skattereform där man vänder på precis allting.

Lista: Alla skatteändringarna sommaren 2019

1. Sänkt bensin- och dieselskatt

I nuläget beräknas skatten på drivmedel ut genom KPI, konsumtionsprisindex, plus två procentenheter. Men från om med 1 juli är det endast KPI som styr, vilket innebär att skatten sänks med två procentenheter, motsvarande 16 öre per liter. 
Träder i kraft: 1 juli 

2. Skattereduktion för gåvor

I sommar återinförs skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet. Gåvan ska ha ett värde på minst 200 kronor och den återinförda skattereduktionen uppgår till 25 procent. Maximalt får skattereduktionen uppgå till 1 500 kronor per beskattningsår. 
Träder i kraft: 1 juli 

3. Rut-taket höjs

Taket för rutavdrag höjs för alla – oavsett ålder – från 25 000 till 50 000 kronor per person och år. Det föreslås gälla hela beskattningsåret 2019. 
Träder i kraft: 1 juli 

4. Avskaffad särskild löneskatt för äldre

En särskild löneskatt om 6,15 procent tas i dag ut på lön, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som har fyllt 65 år. Detta ska nu avskaffas.
Träder i kraft: 1 juli

5. Generationsskiften i fåmansbolag underlättas 

Från och med 1 juli kommer det vara samma skatt för alla när fåmansföretag överlåts. Syftet är att generationsskiften inom familjen ska ske på samma villkor som om företaget överlåts till en utomstående. 
Träder i kraft: 1 juli

6. Sänkt moms på nättidningar och e-böcker 

Momsen på digitala tidningar och böcker sänks från 25 till 6 procent.
Träder i kraft: 1 juli

7. Kemikalieskatten höjs 

Detta innebär en skatt skatt på 11 kronor per kilo för vitvaror och 160 kronor per kilo för övrig elektronik. Det maximala beloppet är 440 kronor per vara. 
Träder kraft: 1 augusti 

8. Skatten höjs på fossila bränslen i kraftvärmeverk

1 augusti höjs koldioxidskatten för fossila bränslen som används för att producera värme i kraftvärmeverk.
Träder i kraft: 1 augusti 

9. Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb

Arbetsgivare som anställer skolungdomar mellan 15 och 18 år får sänkt arbetsgivaravgift med två tredjedelar, på löner som betalas ut efter den 31 juli. Det kommer att gälla på lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor i månaden. 
Träder i kraft: 1 augusti 

10. Slopad nedsättning för gruvdiesel

Nedsättningen av energiskatt och koldioxidskatt för diesel som används i arbetsfordon i gruvor slopas. Med nuvarande regler har dieseln en nedsättning av energiskatten och koldioxidskatten på 89 respektive 40 procent.
Träder i kraft: 1 augusti 

11. Befrielse från koldioxid- och energiskatt

Befrielsen från koldioxidskatt för diesel i arbetsmaskiner samt i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet höjs.
Träder i kraft: 1 juli 

Publicerad:

LÄS VIDARE