M-förslag mot ålderism på arbetsmarknaden

Föreslår sänkta kostnader för att anställa långtidsarbetslösa över 55 år

Under coronakrisen har långtidsarbetslösheten bland personer över 55 år nått rekordnivåer.

Nu föreslår Moderaterna en rad åtgärder hjälpa dem tillbaka till nya jobb.

– Vi vill sänka kostnaderna kraftfullt för att anställa den som är över 55 år och långtidsarbetslös, så att man får en ökad chans att komma tillbaka till arbete, säger Elisabeth Svantesson, partiets ekonomiskpolitiska talesperson.

För att motverka att utslagningen av äldre arbetskraft föreslår Moderaterna utökade nystartsjobb för långtidsarbetslösa personer över 55 år, där tiden med sänkt arbetsgivaravgift förlängs från ett till två år.

– Det här motsvarar en dubbel nedsättning av arbetsgivaravgiften, så det är en väldigt kraftfull förstärkning. Har man varit arbetslös i över två år blir nedsättningen ännu kraftigare, säger Elisabeth Svantesson.

– Det är mycket svårare för en 55-åring att komma tillbaka till arbete jämfört med en 25-åring. Är man över 55 år och går arbetslös ett år eller mer så är det stor risk att man inte kommer tillbaka.

Elisabeth Svantesson (M).
Elisabeth Svantesson (M).

Fler ska få förhöjt jobbskatteavdrag

I sin vårbudget föreslår M även att Arbetsförmedlingen ska satsa extra på att hjälpa långtidsarbetslösa över 55 år att komma tillbaka till arbetslivet.

– Vi anser även att Diskrimineringsombudsmannen måste jobba mer aktivt med just åldersdiskriminering.

Moderaterna vill dessutom sänka åldersgränsen för det förhöjda jobbskatteavdraget. I dag är åldersgränsen 65 år, vilket av skattetekniska skäl innebär att det gäller från januari det år man fyller 66 år.

M vill sänka gränsen till 64 år, så att man får avdraget från januari det år man fyller 65 år. Regeringen vill i stället höja åldersgränsen till 66 år, detta som en anpassning till övriga nya pensionsrelaterade åldersgränser.

Publisert:

LÄS VIDARE

Privatekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu