Vad är tredje arvsklassen?

Sparekonomen Christina Sahlberg svarar på läsarnas frågor

Arvsrätten – arvtagare delas upp i flera klasser.
Arvsrätten – arvtagare delas upp i flera klasser.

Hej! Jag har hört talas om första och andra arvsklassen när det kommer till att ärva någon, men vad är tredje arvsklassen?

Hälsning från Thomas.

Hej Thomas,

Vem som ärver och i vilken ordning styrs av arvsordningen, som delar in arvtagare i tre klasser. Om det inte finns några arvingar i vare sig den första och den andra arvsklassen är det den avlidnas mor- och farföräldrar som ärver, och deras barn (den avlidnas mostrar, morbröder, fastrar och farbröder) i sin tur. Kusiner har aldrig någon rätt att ärva. 

I den första arvsklassen ingår den avlidnas barn och barnbarn, men ett barnbarn ärver först om barnet (barnbarnets förälder) har gått bort. Adopterade barn har samma rätt till arv som biologiska barn. Men är den som avlider gift, med eller utan gemensamma barn, är huvudregeln att efterlevande maken först av alla ärver hela den avlidnes kvarlåtenskap

Andra arvsklassen: Om den avlidna inte var gift och inte hade några barn eller barnbarn ärver den avlidnas föräldrar halva kvarlåtenskapen var. Om en av föräldrarna är avliden ärver den avlidnas syskon och halvsyskon den delen. Om ingen av föräldrarna lever ärver syskonen direkt. Är ett syskon avlidet ärver dennes bröstarvingar arvslotten.

Publisert:

LÄS VIDARE

Privatekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu