Nya reglerna ändrar din ekonomi 2016

Så påverkar den nya budgeten din plånbok nästa år

Dyrare bensin, höjd pension och sänkta studiemedel.

Så här förändras din ekonomi 2016.

– Man ska nog inte bli förvånad om man märker att pengarna inte räcker på samma sätt som de gjort tidigare, säger privat­ekonomen Ingela Gabrielsson.

Under 2016 genomförs en rad ekonomiska förändringar som påverkar privatekonomin. Mängder av skatter och ersättningsbelopp justeras eller slopas helt.

– Det här gör det svårare än ­vanligt att peka ut tydliga vinnare och förlorare. Det beror helt på vad man har för livsstil och inkomst, ­säger Ingela Gabrielsson på Nordea.

Många får mer …

Helt klart är att många pensionärer får mer pengar i plånboken. Kombinationen av sänkt skatt och höjd pension ger den största reala pensionsökningen sedan 1960 - i snitt 430 kronor mer att leva på varje månad.

– Så är det. Vissa pensionärer med bra pension får det bättre. Samtidigt kan man inte direkt säga att garantipensionärer med behov av hemtjänst är några vinnare, säger Ingela Gabrielsson.

… några får mindre

Det senaste årets ­svaga inflation medför nämligen att prisbasbeloppet, som baseras på prisutvecklingen, sänks med 200 kronor nästa år.

Och prisbasbeloppet används som beräkningsgrund för just garantipensionen - som därmed också sänks efter årsskiftet.

Även studiemedlen sänks av samma skäl.

Viktiga förändringar

Det är för övrigt tredje gången på sex år som prisbasbeloppet sänks.

Men fler viktiga ekonomiska förändringar är att vänta under året.

– Det mesta pekar på att det kommer ett amorteringskrav. Det ska man vara medveten om man ifall man går i husköpartankar, säger Ingela Gabrielsson.

Även ränteläget kan komma att justeras i Sverige. Redan i mitten av december beslutade USA:s riksbank, Federal reserve, att höja den amerikanska styrräntan från de rekordlåga nivåer som gällt sen investmentbanken Lehman Brothers kollapsade 2008.

”Bygg en buffert”

Räntehöjningen i USA skulle i sin tur kunna påverka även det svenska ränteläget.

Så ska man spara ihop en ekonomisk buffert eller amortera mer?

– Det är självklart bra att utnyttja det låga ränteläget vi har nu till att bygga en buffert inför kommande räntehöjningar. Å andra sidan är risken stor att man använder pengarna till annat. Därför kanske det är bättre att amor­tera lite extra. I den bästa av världar gör man både och, både sparar och amorterar.

Bästa tipsen 2016

1 Stoppa auto­gireringen till det privata pensionssparandet när den sista återstående avdragsrätten, 1 800 kronor om året, försvinner vid årsskiftet.

2 Hitta ett nytt pensionssparande. Trots att skatten för investeringssparkonto, ISK, höjs något nästa år så är det fortfarande en ­billig sparform. För höginkomst­tagare med över 40 000 ­kronor i månaden kan löne­växling i stället vara ett bra alternativ.

3 Se över din ekonomi i början av året. Jämför dina inkomster med 2015 och se om du behöver dra ner på utgifter.

4 Se över bil­vanorna och försök att köra lite mindre. Det mår både privatekonomin och naturen bra av.

5 Amortera bolånet - och spara till en buffert inför kommande räntehöjningar.

Högre pension - men inte för dem som haft mycket låga inkomster

Skatten sänks: Pensionärer med inkomster under 20 000 kronor i månaden får lägre skatt. I plånboken: Skatten sänks med 258 kronor på pensionsinkomster runt 10 000 kronor i månaden. Skattelättnaden blir mindre ju högre inkomster man har.

Inkomstpensionen höjs: Höjning 4,2 procent. I plånboken: Ger cirka 500 kronor mer i månaden för personer med pensions­inkomster på 12 000 kronor i månaden.

Museibesök gratis: Pensionärer får gratis inträde på statliga museer. I plånboken: Med pensionärsrabatt kostar det i dag 80 kronor att besöka Nationalmuseum. Om en vecka är det gratis.

Hemtjänsten blir dyrare: Maxtaxan för hemtjänst och särskilt boende höjs med 211 kronor per månad, från 1 780 till 1 991 kronor i månaden. Höjningen drabbar runt 300 000 personer. I många fall äter höjningen upp den höjda pensionen och sänkta skatten. I plånboken: En merkostnad på upp till 200 kronor per månad. Men det är inte alla kommuner som höjer.

Garantipensionen sänks: Grundskyddet för de som haft mycket låga inkomster under arbetslivet baseras på prisbasbeloppet, som i sin tur baseras på prisläget i samhället. Eftersom inflationen varit negativ det senaste året sänks basbeloppet med 200 kronor. Det gör att även garantipensionen sänks något. I plånboken: En sänkning med 36 kronor per månad för en ogift pensionär och 32 kronor för en gift.

Studenterna får mindre

Sänkt studiemedel: Vid års­skiftet sänks prisbasbeloppet 200 kronor på grund av det senaste årets deflation. Därmed sänks även studiemedlen något. Samtidigt är räntan på studielånet, för den som pluggat färdigt, den lägsta någonsin. I plån­boken: 200 kronor mindre per termin.

Gratis medicin till barn under 18 år

Gratis medicin: Gäller barn upp till 18 år. I plånboken: Innebär en besparing på max 2 200 kronor om året, som i dag är max- gränsen för receptbelagda mediciner.

Grundnivån höjs: För föräldrar med låga inkomster höjs grundnivån i föräldraförsäkringen från 225 till 250 kronor per dag. I plånboken: Ger 750 kronor mer i månaden före skatt.

Dyrare att anlita hjälp - och att spara pengar

Billigare snigelpost: I våras fälldes Sverige av EU-domstolen för att frimärken inte är undantagna från moms. Som en följd av detta försvinner portomomsen den 1 april.

I plån­boken: Normalporto för inrikes brev är 7 kronor, varav 1,40 moms.

Gratis mammografi: För kvinnor mellan 40 och 74 år. Gäller från den 1 juli 2016.

I plån­boken: Avgiften för mammo­grafi varierar mellan olika landsting. I Stockholm är det gratis - på Gotland kostar det 200 kronor.

Dyrare renovering: Rot­avdraget sänks från 50 till 30 procent av arbetskostnaden.

I plånboken: En renovering för 50 000 kronor blir 10 000 kronor dyrare.

Dyrare hushållstjänster: Taket för rutavdraget halveras, från 50 000 till 25 000 kronor per år, för alla under 65 år.

I plånboken: För de flesta är förändringen av liten betydelse eftersom få utnyttjat hela rut-avdraget.

Statlig skatt: Gränsen ligger kvar på 37 000 kronor. Det gör att fler, cirka en miljon löntagare, får betala statlig inkomstskatt.

I plånboken: Cirka 100 kronor mindre kvar att leva på varje månad.

Dyrare drivmedel: Diesel- och bensinkatten höjs med 60 respektive 66,25 öre per liter.

I plånboken: Innebär en merkostnad på cirka 680 kronor om året för en person som kör 1 500 mil om året med en bil som drar 0,75 liter per mil.

Dyrare att spara: Skatten för kapital­försäkring och in­vesterings­spar­konto, ISK, höjs från 0,27 till ungefär 0,375 procent på det sparade kapitalet.

I plånboken: Innebär att sparandet kostar 105 kronor mer om året om kapitalet på kontot är 100 000 kronor.

Privat pensionssparande: Den sista återstående avdragsrätten för privat pensions­sparande försvinner helt.

I plånboken: Rätt till avdrag för 1 800 kronor om året försvinner.

Dyrare välgörenhet: Skatte­reduktion för gåvor till välgörande ändamål, för närvarande 25 procent av gåvobelopp upp till 6 000 kronor, slopas.

I plån­boken: Avdrag för upp till 1 500 kronor försvinner.

Jobbskatteavdraget minskar: Trappas av för inkomster över 50 000 kronor i månaden. Gäller cirka 350 000 höginkomsttagare.

I plån­boken: Den högsta marginalskatten ökar från 56,86 till 59,86 procent.

Publisert:

LÄS VIDARE

Privatekonomi

Prenumerera på Cervenkas Nyhetsbrev

Spaningar om den turbulenta ekonomi vi lever i nu