Här är vinnarna i Borgs budget

Pensionärer och unga barnfamiljer vinnarna i regeringens nya budget: ”Det är ett myrsteg i rätt riktning”

1 av 9 | Foto: JERKER IVARSSON
Inte nöjd Pensionärer och fattiga barnfamiljer är vinnare i regeringens nya höstbudget. Men ökningen är knapp. ”Jag får cirka 50 kronor mer i månaden. Det ger mig ingenting”, säger pensionären Ann-Marie Hilton, 78.
MIN EKONOMI

Pensionärer och fattiga barnfamiljer är vinnarna i regeringens höstbudget.

Men skillnaden i plån­boken blir inte jättestor – pensionärerna får omkring 50 kronor i månaden i skattelättnad.

– Det är myrsteg i rätt riktning, säger Ann-Marie Hilton, 78.

Pensionären Ann-Marie Hilton i Stockholm är en av dem som får sänkt skatt med den nya budgeten. Men hon är inte nöjd.

– Jag får cirka 50 kronor mer i plånboken i månaden. Det ger mig ingenting. Jag hade önskat att regeringen tog oss pensionärer på allvar i stället, säger hon.

Bostadsbidraget höjs

Även bostadstillägget för ensamstående pensionärer med låga inkomster höjs med 170 kronor. Ann-Marie Hilton har inte ansökt om bostadsbidrag, men kommer att göra det nu.

– Jag får ut 11 000 kronor på pensionen och har en ­hyra på 7 000 kronor, så 170 kronor mer låter inte så mycket, säger hon.

Barnfamiljer gynnas

Pensionärer får det något bättre, men även barn­familjer med svag ekonomi gynnas i budgeten. Barn­tillägget för studenter höjs (okänt hur mycket i skrivande stund) och barn i familjer med försörjningsstöd kan jobba mer utan att det går ut över stödet.

”Inga stora uppsving”

Swedbanks privatekonom Ylva Yngveson tycker inte att det går att prata om vinnare i budgeten.

– Det är positivt för de grupper som inte har det så gott ställt, men det rör sig inte om några stora uppsving för dem. Hushållen får i stället vara glada för att det inte är några neddragningar med tanke på de osäkra tider vi lever i, säger Ylva Yngveson.

Att Medelsvensson inte gynnas mer tror hon beror på att det inte är valår.

– När det är valår brukar det bli mer generella tillskott i kassan, säger hon.

FAKTA

VIKTIGA PUNKTER I BORGS BUDGET

7,6 miljarder i sänkt bolagsskatt.

Ett ungdomspaket på 2,2 miljarder med lärlingsplatser, fler nystartsjobb och utbildningsplatser på yrkeshögskola, yrkesvux och universitet.

1,7 miljarder på forskning och innovation med ­fokus på life ­science.

Infrastruktursatsning på 1,5 miljarder varav 600 miljoner till Malmbanan och vägen mellan Svappavaara och Pajala.

1,5 miljarder till rättsväsendet, mot småbrott och organiserade brott.

Nya Jas-plan 300 miljoner.

Stimulansbidrag 15,5 miljoner till kommunerna för att anordna jourförskolor och 30 miljoner för att satsa på ettåriga gymnasieutbildningar.

Bredband i landsbygd, ­ 300 miljoner.

Utvärdering av varför kvinnor och män bedöms olika när det gäller arbetsskador, 16 miljoner.

100 miljoner om året i två år till 15 utsatta förorter, bland andra Rinkeby och Rosengård.

Praktikplatser och praktiskt basår för nyanlända, 125 miljoner.

75 miljoner till Umeå som blir kulturhuvudstad 2014.

Ny underrättelsetjänst för att spåra ekobrottslingar, 30 miljoner.

Bankerna ska tvingas ­redovisa sina finansieringskostnader så att bolånekunderna kan se ­vilken prutmån de har, 34 miljoner.

Kompetensutveckling för lärare och rektorer, 11,9 miljoner.

Sveriges 21 polismyndig­heter ska bli en, 50 miljoner.

FAKTA

HÄR HAMNAR MILJONERNA

1,1 miljarder i skattesänkning för pensionärer. Ger ­cirka en 50-lapp i månaden.

Bostadstillägget för ­ensamstående pensionärer med låga inkomster höjs med 170 kronor. Kostnad 430 miljoner kronor.

Höjd lägstanivå i föräldrapenningen från 180 till 225 kronor per dag. Kostnad 300 miljoner kronor.

100 miljoner för unga ­förtidspensionärer. De ska inte förlora ersättning om de börjar jobba eller studera.

Barnen i en familj med ­försörjningsstöd får tjäna 44 500 kronor per i år i stället för drygt 22 000 kronor utan att det går ut över familjens försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag).

Barntillägget för studenter höjs (okänt hur mycket).

Summeringen tar upp några viktiga punkter i budgeten och är inte heltäckande. Sifforna gäller bara för 2013.

ARTIKELN HANDLAR OM