Svenskar sparar sig igenom oron

MIN EKONOMI

Stockholm Trots välfyllda plånböcker håller svenskarna igen och sparar i stället.

Oron för ekonomin bromsar därmed den svenska BNP-tillväxten.

Oron i omvärlden har satt sina tydliga spår i den svenska ekonomin. BNP-tillväxten på årsbasis stannade på 0,7 procent under tredje kvartalet, ner från 1,3 procent föregående kvartal, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Hushållens konsumtion står för den stora delen av landets totala ekonomiska utveckling. Visserligen stiger fortfarande konsumtionen, i form av ökade utgifter på boende och elektronikvaror, men betydligt långsammare än tidigare. Det slår därmed direkt på tillväxten.

Högt sparande

– Den slutsats man kan dra är att vi har en svag inhemsk efterfrågan, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Gräver man djupare i SCB-siffrorna syns tydligt att den privata ekonomin är stark. Inkomsterna stiger i genomsnitt i bra fart, men svenskarna slösar mindre och sparar mer. För att vara ett tredje kvartal låg sparandet på den högsta nivån på hela 2000-talet.

– Det vi ser är en psykologisk effekt, hushållen håller igen, säger Annika Winsth.

Den svaga försäljningen i detaljhandeln under oktober förstärker den bilden ytterligare, med ett fall på 1,7 procent jämfört med september.

Men trots allt, den svenska ekonomin rullar på förhållandevis väl – än så länge.

– Det blev lite starkare än vad vi hade trott. Men det ändrar inte totalbilden, att Sverige är inne i en inbromsning. Om man tittar på indikatorer så ser det ut att bli fortsatt svagt. Vi tror att Sveriges BNP kommer falla under fjärde kvartalet, säger Olle Holmgren, ekonom på SEB.

Varor på hyllan

Framför allt bidrog industrins fortsatta tillverkning för lagerhyllan till att hålla uppe produktionen och BNP.

– Det normala är att man drar ned på lagren när konjunkturen saktar in. Nu har man byggt upp lite lager i stället, framför allt färdiglager. Det kan ju vara så att inbromsningen kom hastigt och att man inte hann slå av på produktionstakten, säger Olle Holmgren.

Den något högre BNP-siffran än väntat får ändå inte honom att ändra bedömningen att Riksbanken sänker räntan i mitten av december.

TT