Villor stiger i pris

MIN EKONOMI

Priserna på småhus har stigit med 1 procent den senaste tremånadersperioden.

Länen där priserna ökat mest är Blekinge och Norrbotten.

Foto: COLOURBOX

Priserna på småhus har stigit med 1 procent under perioden november 2013 – januari 2014, jämfört med föregående tremånadersperiod augusti – oktober 2013 enligt statistik från SCB.

I Blekinge och Norrbotens län steg priserna mest under perioden, 4 procent. I Dalarna sjönk priserna mest, där var prisnedgången 3 procent.

I storstadsregionerna Storstockholm och Stormalmö steg priserna med 3 respektive 2 procent. I Storgöteborg var priserna oförändrade.

Högre priser än året innan

Jämfört med motsvarande period ett år tidigare har priserna stigit med 4 procent november – januari, enligt SCB:s statistik.

Jämfört med året innan var prisuppgången störst i Västerbottens län med 10 procent, följt av Norrbottens län med 9 procent. I storstadsregionerna steg priserna mellan 5 och 7 procent.

Det genomsnittliga priset för ett småhus i landet var drygt 2,2 miljoner kronor under november 2013 – januari 2014.

FAKTA

Så har småhuspriserna förändrats

Så mycket har småhusen kostat

Källa: SCB

Aftonbladet Spara smart

ARTIKELN HANDLAR OM