Trendbrottet: Fler tror på lägre bostadspriser

MIN EKONOMI

Fler hushåll tror att bostadsmarknaden håller på att mattas av.

Andelen som tror på fallande priser är större än för en månad sedan. Det visar SEB:s boprisindikator.

Foto: COLOURBOX
Fler hushåll tror på fallande bostadspriser.

Boprisindikatorn sjunker för andra månaden i rad.

Andelen hushåll som tror på fallande bostadspriser under det kommande året har ökat till 14 procent mot förra månadens 12 procent.

61 procent av hushållen som tillfrågats tror på stigande bostadspriser. Det är samma antal som månaden innan.

Indikatorn ligger i februarimätningen på 47, en minskning med två enheter från förra månaden.

”Ett trendbrott nedåt”

– Boprisindikatorn ligger fortfarande på en hög nivå men de senaste två månaderna indikerar ändå ett trendbrott nedåt. Det kan bero på den pågående diskussionen om fler regleringar av lånemarknaden eller den ökande mediala uppmärksamheten kring bopriserna, säger SEB:s privatekonom Jens Magnusson i en kommentar.

Boprisindikatorn definieras som skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

Fler planerar att binda

Fler planerar också att binda boräntan.

Av de hushåll som har helt eller delvis rörlig ränta på sina lån svarar fem procent att de planerar att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Förra månaden planerade endast två procent att binda boräntan.

Aftonbladet Spara smart

ARTIKELN HANDLAR OM