Billigare säga upp bundna lån

MIN EKONOMI

Att sälja sin bostad och lösa lånet i förtid kan bli en dyr affär.

Men från 1 juli gäller nya regler som gör bundna lånen billigare att bryta.

Bolånen är en enorm kassako för bankväsendet i Sverige. En av de stora bankintäkterna på bolånen, och som står konsumenterna dyrt, är när låntagaren bryter bindningstiden på ett lån i förtid. Den situationen kan uppstå om en person ska flytta men har en lång bindningstid kvar på sitt bolån.

Mindre än halva kostnaden

Som exempel kostar ett lån på två miljoner som sägs upp två år innan bindningstiden går ut nästan 27 000 kronor i avgift till banken

Men från 1 juli gäller nya regler som gör det betydligt billigare att bli av med ett bundet lån. I exemplet ovan skulle det i stället kosta 11 000 kronor att bryta bindningstiden i förtid (se fler räkneexempel nedan).

Viktigt att notera med de nya reglera är att de inte gäller lån med löptider som startat före 1 juli. Ett bundet lån på ett år som tecknades i april omfattas alltså av de gamla reglerna tills nästa vår då bindningstiden går ut. När bindningstiden sedan förnyas på samma lån gäller de nya reglerna.

Risk kunderna blir lidande ändå

Bolånen blir alltså billigare att lösa. Men enligt finansmarknadsminister Peter Norman finns en risk att kunderna ändå blir lidande då bankerna kan ta igen förlusten på annat sätt.

– När man ska värna konsumenten blir man aldrig klar. Den finansiella industrin har en fantastisk förmåga att hitta på nya produkter och nya sätt att ta betalt på. Det gäller för oss lagstiftare att värna konsumenterna och hjälpa dem att flytta fram sina positioner, säger Peter Norman till SVT.

Färre panikförsäljningar

En annan ändring i den nya lagen är att bankerna inte längre kan säga upp lånet i förtid om en bostads marknadsvärde skulle minska. Om en person har en lägenhet som köptes för tre miljoner kronor, men som minskat till 1 miljon i marknadsvärde har banken tidigare kunnat säga upp lånet före bindningstiden gått ut. Den möjligheten stoppas nu, och enligt regeringen ska regeländringen ge bankkunden mer tid att undvika en panikförsäljning.

FAKTA

Så mycket kostar lånet att lösa*

Exempel 1:

Lånebelopp: 1 000 000 kronor

Ränta: 3 procent

Lånet bundet på 1 år.

Att lösa lånet kostar:

Gamla reglerna: 13 700 kronor

Nya reglerna: 11 700 kronor

Exempel 2:

Lånebelopp: 2 000 000 kronor

Ränta: 3 procent

Lånet bundet på två år.

Att lösa lånet kostar:

Gamla reglerna: 26 900 kronor

Nya reglerna: 11 000 kronor

* Uträkningarna är baserade på aktuell bostadsobligationsränta och statsobligationsräntan.

Källa: Finansdepartementet och Konsumenternas bank- och finansbyrå.