Bättre läge att binda elavtalet

Elpriserna väntas förbli låga en tid framöver

MIN EKONOMI

Vintern är varm och elpriserna låga.

Och den låga prisnivån ser ut att hålla i sig den närmsta tiden.

Läget för att binda elavtalet är därmed bättre än tidigare.

Marknadens prisförväntningar på el nådde förra veckan nya lägstanivåer.

Fortsatt blidväder och fallande kolpriser spelade en viktig roll för marknadens förväntningar framöver, enligt Energimarknadsinspektionen.

Även spotpriserna föll under veckan. Och i ett historiskt perspektiv ligger priserna lågt.

– Den dämpade prisbilden beror dels på att det varit en ganska varm vinter. Det sänker användningen och det påverkar priserna väldigt kraftigt. Det har också regnat ganska mycket och det gör att nivåerna i vattenmagasinen fylls på, det driver också ner priser, säger Håkan Östberg, marknadsanalytiker på Energimarknadsinspektionen.

”Driver ner priser”

På längre sikt spelar andra faktorer in på marknadens förväntningar, då styrs inte prisbilden lika mycket av väder och temperatur utan mer av efterfrågan och konjunkturutveckling.

– Marknaden har en ganska pessimistisk syn på industrins efterfrågan och det driver ner priser även längre fram, säger Håkan Östberg.

Eftersom de fasta avtalen styrs av marknadens förväntningar har det drivit ner priset på fasta ett- och tvåårsavtal.

För de som funderat på att ha ett fast elavtal är läget bättre nu än tidigare?

– Ja det kan man säga.

Men samtidigt vet man inte hur mycket mer de rörliga kan gå ner, påpekar Håkan Östberg.

Gör ett aktivt val

För att sänka sina elkostnader är det viktigaste rådet att inte ha ett dyrt tillsvidareavtal utan göra ett aktivt val av elavtal.

– Det finns fortfarande en ganska stor grupp som inte gör det och man förlorar mycket pengar på det, säger Håkan Östberg.

FAKTA

Fördelningen av elavtal

Så har fördelningen av avtal sett ut de senaste åren.

Andel kunder per avtalstyp, procent.

Källa: SCB, Energimarknadsinspektionen

ARTIKELN HANDLAR OM