Pensionsprognosen skrivs ned

MIN EKONOMI

Pensionerna spås inte stiga lika mycket de två kommande åren som Pensionsmyndigheten tidigare trott. Det framgår av en ny prognos.

Inkomstpensionerna för 2015 och 2016 beräknas få en lägre uppräkning, jämfört med prognosen som lämnades i januari.

I Pensionsmyndighetens majprognos väntas uppräkningen bli 1,1 procent, jämfört med 1,5 procent i den förra prognosen.

Även för 2016 skrivs prognosen ned, från 6,0 procent till 5,3 procent.

– Det beror på att konsumentprisindex prognostiseras bli lägre jämfört med tidigare prognos. Genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för 2013 beräknas bli lägre jämfört med tidigare prognos och det har en sänkande effekt på indexeringen av inkomstpensionen, säger Ole Settergren, chef för analysavdelningen på Pensionsmyndigheten, i en kommentar.

På sikt är det viktigaste för pensionerna i Sverige att tillräckligt många arbetar och att inkomsterna ökar. Hur börsen går är inte lika viktigt, enligt Pensionsmyndigheten.

Det innebär att det för den egna pensionen är viktigast att jobba länge och vitt, samt att ha tjänstepension.

Aftonbladet Spara smart