Fondsparandet över 100 miljarder

MIN EKONOMI

Svenskarna fortsätter att pumpa in pengar i fonder, även om ökningstakten minskar. I augusti uppgick nettosparandet, insättningar minus uttag, till 7,1 miljarder kronor. Hittills i år har sparandet därmed sprängt 100-miljardersvallen.

Det är räntefonder, framför allt obligationsfonder, som fortsatt drar till sig det största intresset, medan aktiefonderna inte alls lockar lika mycket, enligt Fondbolagens förenings statistik.

TT