Här är de nya reglerna för fåmansbolag

Foto: Ulf Höjer
De nya 3:12 reglerna lades fram med vårbudgeten 2013.
NYHETER

Delägarna av stora revisionsfirmor surar. Liksom konsultfolk och advokater.

Men hos de riktigt små företagen är det glada miner.

Så här föreslås 3:12-reglerna för fåmansbolag förändras.

För småföretagare som plockar ut lön upp till brytpunkten och ändå har överskott i aktiebolaget blir nya reglerna ett lyft.

De nu föreslagna förändringarna av 3:12-regelverket är tänkta att göra det mer lönsamt för mindre företag att anställa och växa.

Den så kallade löneunderlagsregeln blir förmånligare för delägare i fåmansföretag med lönekostnader upp till 3,4 miljoner kronor genom att bidraget till det belopp som delägarna får ta ut som lägre beskattade utdelningen höjs från 25 till 50 procent.

Det betyder att den som tar ut en halv miljon kronor i lågbeskattad utdelning i dag kan plocka ut en miljon kronor nästa år. Om företagaren anställer ytterligare en person med 300 000 kronor i årslön kan ägaren plocka ut ytterligare 150 000 kr.

Detta förutsatt är ägaren själv tar ut runt en halv miljon i årslön.

– Det finns delar i förslaget som förefaller att vara bra men vi har inte vägt samman för- och nackdelarna, säger Johan Fall, skatteekonom vid Svenskt näringsliv.

Utnyttjades fel

3:12-reglerna infördes för att generera skatteintäkter men nästan omedelbart utnyttjades de av stora revisions- och konsultfirmor för motsatsen – att slippa betala skatt. Stora summor.

– Det grundläggande problemet finns kvar. Gapet mellan inkomst av tjänst och av kapital är för stort. De grupper som man vill komma åt kommer med stor sannolikhet att hitta andra vägar, säger Johan Fall.

Revisorer men även andra yrkesgrupper som till exempel advokater och tekniska konsulter har kunnat använda dessa regler för att minimera sin skatt.

Genom att låta medarbetare bli delägare, ofta genom att göra om bolagen till ekonomiska föreningar – har ersättning kallats aktieutdelning och betalats ut som inkomst av kapital med 20 procents skatt istället för som inkomst av tjänst med 57 procents skatt.

Till dessa regler finns också bestämmelser som säger att ju större lönesumma ett företag betalar till de anställda desto större del kan ägarna ta ut som inkomst av kapital och då beskattas med en lägre skattesats.

Löneuttaget måste öka

Nu ska de nya reglerna göra det svårare för personer med ”mycket litet delägarskap” – exempelvis partners i revisionsbolag – att kunna tillämpa reglerna för att slippa betala skatt. En annan förändring innebär att personer som utnyttjar regeln måste öka sitt eget löneuttag.

– De föreslagna förändringarna tar ett av de krångligaste partierna i skattelagstiftningen till en helt ny krånglighetsnivå, säger Johan Fall.

Sedan 2006 års 3:12-reform har utdelningarna från fåmansföretagen ökat kraftigt. Före reformen var utdelningarna från företagskategorin strax under eller kring tio miljarder kronor per år, enligt svenskt Näringsliv.

Efter reformen ökade de till över 20 miljarder kronor och tycks de senaste åren ha etablerat sig på en nivå över 30 miljarder kronor. Tjänsteinkomsterna har behållits på ungefär oförändrad nivå.

Jan Huss

ARTIKELN HANDLAR OM