Rune Andersson – så vill han ändra 3:12

Foto: Bildbyrån
NYHETER

Samtidigt som regeringen putsar på höstbudgeten och förändringarna av 3:12-reglerna tilltar kritiken.

Från näringslivet.

Och affärsmannen Rune Andersson har ett förslag till Anders Borg.

Liksom Svenskt Näringsliv är affärsmannen Rune Andersson kritisk till hur arbetet med de nya 3:12-reglerna drivits på. Att man från regeringshåll inte varit tillräckligt lyhörd på reaktioner från dem som lever med de nuvarande reglerna. Att man inte tillräckligt väl tagit reda på vilka konsekvenser förändringarna kommer att innebära.

Enligt finansdepartementet ska de föreslagna ändringarna vara positiva för över 80 procent av Sveriges företagare. Vad säger du om det?

– Borg har alldeles rätt när han säger att 80 procent av företagarna kommer att gynnas av de nya reglerna. I alla fall på marginalen. Men det är småföretagarna, de med 1-4 anställda. Inget fel på dem. Det är väl trevligt. Och för dem med upp till 20 anställda kan förslaget medföra små förbättringar men sen går det utför. Gränsen går vid 50 anställda. För dem kommer det att bli accelererande försämringar och det är ju dessa företag som har chans att växa och bli internationella. Att införa regler som hindrar dem är fel.

Vad tycker du att Anders Borg ska göra?

– Istället för en fastslagen procentuell andel borde det vara en summa som avgör om man ska kunna ta del av 3:12-reglerna. Säg 500 000 kronor. Det är mycket pengar för vanliga inkomsttagare. Men det är logiskt att den som vågar ta risker ska ha chansen att bli en vinnare.

– Jag tycker egentligen att skattesystemet ska vara neutralt men om något ska diskrimineras så ska det ju vara passiva investeringar – inte aktiva. Passiva investeringar i aktier kan komma ned till 10 procent skatt. Du kan placera miljarder i närapå riskfria och för samhällsbygget helt värdelösa passiva investeringar utan att behöva betala någon egentlig skatt. Men tar du en risk och satsar på ett företag och anställer folk och bygger fabriker så kan du komma upp i 57 procent skatt.

– Och att låta det vara lönsammare för riskkapitalister att äga företag än för företagare är nästan ironiskt.

Vad tycker du om att revisorer och advokater hittat kryphål och överutnyttjat 3:12 så mycket att reglerna nu måste skrivas om?

– De har ju inte gjort något fel utan bara utnyttjat svagheter. Och så länge det finns svagheter kommer någon att utnyttja dem. Det är klart att alla som kommer att påverkas redan nu funderar kring hur de ska navigera genom reglerna. Om regeln med minst fyra procents ägande införs kan en lösning vara att man delar upp företaget i mindre bitar så att ägarandelen per medarbetare blir tillräckligt hög.

– Lös det med specialregler för de grupper som överutnyttjat systemet. Revisorer, advokater som bara säljer timmar och som inte riskerar något har redan i dag egna regler. Det är fullt möjligt att komma åt dem utan att gå fram med lien och hugga av alla företagare jäms med anklarna. Eller knäna.

Hur känns det att som kapitalist och företrädare för näringslivet kritisera en moderat finansminister i en borgerlig regering?

– Äsch, regeringar kommer och regeringar går. Jag företräder inget parti och arbetar inte partipolitiskt. Jag företräder svenskt näringsliv och företagen i Sverige för att de ska få så bra förutsättningar som möjlig att växa.

Jan Huss

ARTIKELN HANDLAR OM