"Resultatet är alarmerande"

NYHETER

Organisationen Svenskt Näringsliv har i sommar intervjuat ett stort antal vd:ar och företagare om deras syn på 3:12-reglerna och de föreslagna förändringarna.

– Var tredje företagare säger sig få mindre lust att investera i sitt eget företag, säger Johan Fall på svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv blir allt mer kritiskt till Anders Borgs förslag om de nya 3:12-reglerna.

Under sommaren har organisationen genomfört en egen undersökning om den omdebatterade frågan. Resultatet menar de är alarmerande.

Drygt 1 000 företagsledare har svarat och Svenskt Näringsliv drar långtgående slutsatser.

– Den första och viktigaste slutsatsen av undersökningens resultat tycker jag är att regeringen behöver backa bandet, undersöka konsekvenserna noggrannare och förändra förslaget, dvs. inte gå fram med det i sin nuvarande form, säger Johan Fall, skatteekonom på Svenskt Näringsliv.

Enligt finansdepartementet kommer de nya reglerna att inte påverka eller innebära förbättringar för 85 procent av företagarna. Men detta tycks inte ha nått fram om man ska tro på resultatet av undersökningen.

– Förslaget orsakar var tredje företagare minskad vilja att satsa i egna företaget. Det tycker jag är ett tydligt besked från företagarsverige att förslaget inte bör läggas fram, säger Johan Fall.

Jag ser att hälften av de tillfrågade inte har något att invända mot förändringsförslaget. Och tar man bort dem som alltid reagerar ryggmärgsmässigt negativt på förändringar så förefaller det trots allt som att vi befinner oss långt från ett uppror?

– Jag kan inte riktigt ta ställning om det ska klassas som ”uppror” men kanske uppseendeväckande eller åtminstone tankeväckande i ett läge då svensk ekonomi lider av hög arbetslöshet och behöver bättre förutsättningar för nya och växande företag där jobb skulle kunna skapas, säger Johan Fall.

Jan Huss

ARTIKELN HANDLAR OM