10 kändisar – därför väljer de bort alkohol

En undersökning visar att svenskarnas alkoholkonsumtion har minskat med sju procent under en tioårsperiod. Störst minskning är det bland ungdomar. Enligt undersökningen har exempelvis alkoholkonsumtionen bland gymnasieelever halverats. Nu berättar tio kända svenskar varför de har valt bort alkohol – och hur omgivningen har reagerat på beslutet.

”Då leder det lätt till så mycket elände”
”Folk blev jätteupprörda”
Drabbad av mardrömmar