Mike Smallcombe motbevisar James Safechucks anklagelse mot Michael Jackson

I ”Leaving Neverland” säger James Safechuck att Michael Jackson förgrep sig på honom i en tågstation på Neverland 1992. Men tågstationen fick sitt bygglov 1993 enligt journalisten Mike Smallcombe.

I den omtalade och omskrivna dokumentären ”Leaving Neverland” berättar James Safechuck, 41, att Michael Jackson förgrep sig på honom som barn.