”Osmakligt att handla med barn”

NÖJE

Protesterna mot Madonna växer

Protesterna mot Madonnas barnköp växer.

- Det är en osmaklig form av barnhandel, säger Janna Olzon på Adoptionscentrum.

Enligt Haagkonventionen är det förbjudet att sälja eller handla med barn. Madonna kan strunta i lagen eftersom varken USA eller Malawi skrivit på konventionen.

- En rik och vacker amerikanska kan åka och köpa precis det hon vill ha. Det är under all värdighet och etik, säger Janna Olzon.

Föräldrabalken i Sverige förbjuder all adoption med vinstintresse och även att man ersätter barnets föräldrar. En svensk adoption kostar i snitt 133000 kronor, det täcker handläggning och resa.

I Afrika är det bara Sydafrika och Etiopien som adopterar till Sverige. Förra året adopterades 941 barn, toppar gör Kina, Sydkorea och Vietnam.