Drömskt och hotfullt

THRILLER Tom (Xavier Dolan) befinner sig mitt i ingenstans för gå på sin pojkväns begravning.