Var tredje ser svensk film varje månad

TT

Publicerad 2021-04-07

Var tredje svensk tittar på en svensk film i månaden – och 40 procent av filmerna var äldre än 2010. Bilden förställer inspelningen av "Sällskapsresan 3 – SOS" med Jon Skolmen och Lasse Åberg. Arkivbild.

Var tredje svensk – 2,6 miljoner – tittar på minst en svensk film i månaden. Och trots att biobesöken har minskat tittar allt fler på film sedan pandemin startade. Det är slutsatsen i Svenska filminstitutets årliga publikundersökning.

15 procent uppgav att de har gått på bio under pandemin, att jämföra med 69 procent förra året. Däremot har över 80 procent sett lika mycket eller mer långfilm under pandemin.

Undersökningen visar också att lågutbildade ser på svensk film i högre utsträckning än högutbildade och utlandsfödda.

70 procent av befolkningen har ökat sitt filmtittande på olika strömningstjänster under pandemin, framför allt Netflix, där 57 procent har sett på mer långfilm än tidigare.

Undersökningen visade att majoriteten av de svenska filmerna som sågs producerades mellan 2010 och 2020 och att 40 procent av filmerna var äldre än så.

3 014 personer deltog i undersökningen och urvalet är representativt för den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och religion, enligt Filminstitutet.

ANNONS