Fullt fokus på särskild lästimme

TT

Publicerad 2022-08-20

Alla uppmanas ägna sig åt läsning den åttonde september klockan 19. Arkivbild. Här läser Keith Roy Grant högt för sin son Kelvin. Arkivbild.

Den åttonde september infaller FN:s särskilda läskunnighetsdag – nu med ”Read hour”, en särskild timme för just läsning. Med start klockan 19 uppmanas alla slå upp en bok.

Efter klimatmanifestationen ”Earth hour” kommer nu en motsvarande satsning på läsning. Bakom manifestationen står föreningen Läsrörelsen som de senaste 20 åren i olika samarbeten jobbat med en rad satsningar och initiativ för att stärka läslust och läsförmåga i Sverige.

– Read hour är en symbolisk timme för att stimulera lusten till läsandet. Och vikten av att läsa – med ögon, öron och fingrar, säger Elisabet Reslegård, ordförande för Läsrörelsen.

Från Finland

Initiativet är från början finskt och genomförs i Sverige tack vare stöd från Svenska Akademien, Lärarstiftelsen och Microsoft. Tanken är att få folk att ägna sig åt läsning från klockan 19 och en timme framåt. Läsrörelsen försöker också få ”hundratals” läsande förebilder att ansluta sig till satsningen. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN samt före detta utrikesminister är en av dem, och i ett pressmeddelande påminner han om att rätten till utbildning är fastslagen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

”Läget har förvärrats”

”Samtidigt finns det fortfarande 258 miljoner barn och ungdomar i världen som inte ges möjlighet att gå i skolan alls eller inte avslutar sin utbildning. Under coronapandemin har läget förvärrats på grund av skolnedstängningar, något som drabbat 1,6 miljarder skolelever och studenter i framför allt de fattiga delarna av världen”, säger Jan Eliasson som pekar på vikten att uppmärksamma läskunnighetsdagen.

Inför den åttonde september kommer Skolverket också att skicka ut ett nyhetsbrev där de uppmanar skolorna att ta fram ”läsande förebilder” på den egna skolan.

ANNONS

Följ ämnen i artikeln