Ukraina förbjuder rysk musik och litteratur

Av:  TT

Ryska författare och artister förbjuds att sprida sina verk i Ukraina. En domstol har också verkställt ett tidigare beslut om förbud mot ett proryskt parti.

Det ukrainska parlamentet har stiftat nya lagar för att stoppa rysk kultur, skriver The Guardian med hänvisning till Reuters. Jesper Bengtsson är ordförande för Svenska Pen och han ser flera risker kopplade till den nya lagstiftningen.

– Du stänger kanalerna mellan människor och du missgynnar kulturskapare som kanske faktiskt motsätter Putin och du skapar färre möten mellan människor.

Den första lagen innebär att ryska författare inte får trycka böcker i landet utan att först avsäga sig sitt medborgarskap.

Den andra lagen innebär att musik som skapats av ryska artister inte får spelas på radio, tv eller i kollektivtrafiken. Endast artister som har fördömt den ryska invasionen av Ukraina är undantagna från lagen.

Motiveringen bakom beslutet är att rysk musik kan ”påverka separatistiska stämningar i befolkningen” De två lagarna gäller endast personer som fått ryskt medborgarskap efter Sovjetunionens fall 1991.

Bokimport begränsas

Även import av böcker från Ryssland, Belarus och Donbass, det område i östra Ukraina som delvis ockuperats av Ryssland, förbjuds. Samtidigt införs krav på tillstånd för import av ryskspråkig litteratur från andra länder.

I dag finns det ryska författare som inte vågar ta ställning mot kriget i offentligheten, berättar Jesper Bengtsson.

– Många har gjort det öppet, andra har inte vågat göra det öppet, eftersom det också är förknippat med stora risker.

Han anser att det är fel att förbjuda kultur, men anser samtidigt att det finns skäl att välja bort en del kultur i det här läget.

– Viss kultur bör man nog bojkotta nu, den statligt stödda, som är till för att så att säga gynna den statliga propagandan. Det tycker jag att man kan göra på svensk mark också.

Efter att president Volodymyr Zelenskyj har undertecknat besluten kan lagarna komma att träda i kraft i Ukraina.

Ukraina har tidigare vidtagit liknande åtgärder för att städa undan arvet efter den kommunistiska Sovjettiden. Åtgärderna beskrivs av Ukraina som nödvändiga efter att Ryssland under lång tid har försökt utplåna den ukrainska identiteten.

Putinväns parti stoppas

Samtidigt verkställde en domstol i Ukraina på måndagen ett tidigare beslut att förbjuda landets största proryska politiska parti. Oppositionell plattform – för livet, rapporterar AFP. I och med domen beslagtogs också partiets tillgångar.

Det proryska partiet bildades av Putinvännen och oligarken Viktor Medvedtjuks. Redan i mars undertecknade Volodymyr Zelenskyj ett presidentdekret där bland andra Medvedtjuks parti förbjöds.

Publisert: