Tim Berglings ansikte lyste upp Avicii arena - se bilderna

Uppdaterad 2021-05-21 | Publicerad 2021-05-20

På onsdagskvällen hyllades Avicii på arenan som nu döpts efter honom.

Tim Berglings ansikte lös på gamla Globen – för att lyfta frågan kring psykisk ohälsa.

– Det är en viktig tidpunkt för det vi gör nu, säger hans pappa Klas Bergling.

På onsdagskvällen lyste Tim Berglings ansikte på gamla Globen. Stockholms runda sport- och nöjespalats har nu bytt namn till Avicii arena efter den svenske dj-ikonen som tog sitt liv den 20 april 2018.

Stockholm live, som driver arenan, har gjort förändringen i samarbete med Tim Bergling foundation.

– Vi gör det för att lyfta frågan kring psykisk ohälsa, säger Andreas Sand, vd på Stockholm live.

Tim Bergling var endast 28 år gammal när han dog och hade då kämpat med psykisk och fysisk ohälsa under en längre tid. Efter hans död startade hans föräldrar stiftelsen Tim Bergling foundation, som fokuserar på att förebygga psykisk ohälsa.

”Väldigt hedrande”

Stockholm live, som driver Globen, säger sig länge ha velat använda sin plattform för att lyfta en viktig samhällsfråga. De ville att det skulle ha en logisk koppling till både byggnaden och Stockholm. När Aviciis hyllningskonsert hölls i slutet av 2019 kände de det som självklart att det var just psykisk ohälsa och Tim Bergling som skulle lyftas på plattformen, säger de. De tog kontakt med Tims pappa Klas Bergling.

– Jag tyckte det var fantastiskt och väldigt hedrande att bli tillfrågad. Jag pratade naturligtvis med Anki (Lidén, Tims mamma, reds. anm), min hustru. I och med att vi kommit igång med stiftelsen så kände vi att det är ju en stor möjlighet för oss att komma ut med det vi vill jobba med, ungdomars psykiska hälsa, säger Klas Bergling.

Vill bryta stigma

Klas Bergling är bekymrad över hur dåligt unga människor mår idag. Han säger att myndigheterna gärna pratar om vad de ska göra, men att det behövs göras mer. Första steget är att börja prata om psykisk ohälsa och att bryta stigmat. Och det behövs göras nu, menar han.

– Det är alltså tre unga personer i veckan som tar sitt liv. Det är förskräckligt. Och även när det gäller framtidstron som man har mätt på svenska ungdomarna så är den lägst i EU. Det är allvarliga signaler. Jag tycker det är en viktig tidpunkt för det här vi gör nu, säger Klas Bergling.