Sweden rock tvingas böta 200 000 kronor

Witchcraft krämade på för högt.
NÖJE

2009 blev ett dyrt år för Sweden Rock, Sveriges största hårdrocksfestival.

Miljödomstolens ljudsnokar har funnit att de tillåtna decibelgränsvärdena överskridits vid fyra tillfällen, och nu ska arrangören betala 200 000 kronor i vite. Det var Rage, Witchcraft och Hysterica som krämade på för högt. En femte konsert, med de lämpligt döpta Outlaws, var också i farozonen. men där var mätningarna för osäkra för att vite skulle kunna utdömas.

Christoffer Röstlund Jonsson