Så blir Persbrandts liv på anstalt

En öppen anstalt har ofta inga rymningshinder som murar, kameror eller alarm. I stället markeras anstaltens yttre gräns ofta med en skylt. Några galler finns inte heller för fönstren. De intagna kan röra sig fritt inom anstaltsområdet under större delen av dagen.

På många av anstalterna lagar de intagna helt eller delvis sin mat själva. Förfarandet kallas "självförvaltning" och är enligt Kriminalvården en del i träningen i att komma tillbaka till samhället.

Intagna är skyldiga att delta i någon form av sysselsättning. På anstalterna erbjuds möjlighet till studier, olika typer av behandlingsprogram, samt arbete i form av till exempel verkstads- eller monteringsarbeten, snickeri, städning, tvätt, kökshandräckning eller jord- och skogsbruk. För detta får de intagna ersättning. Oavsett typ av sysselsättning får de intagna 13 kronor i timmen.

På fritiden kan de intagna sysselsätta sig med spel, motion och idrott. Många anstalter har också egna bibliotek, filmvisningar och kurser i matlagning, musik och frisksport. Klockan 22.00 låses de intagna in på sina rum.

De flesta bostadsrummen på anstalt är 8,4 kvadratmeter stora och har oftast egen toalett. De intagna får ofta ha med sig en egen laptop men har inte tillgång till internet.

Källa: Kriminalvården

Publisert: