ASAP Rockys livvakts motanmälan nedlagd

ASAP Rockys livvakts motanmälan gällande misshandel har lagts ned.

Därför lades förundersökningen ned