Tränger in i hjärtat

Hurula

Vi är människorna våra föräldrar varnade oss för

Stranded/Universal

ROCK Den bästa pop- och rockmusiken föds inte alltid men oftast ur utanförskap och strävan efter något större.