Kritikstorm efter Bergfeldts intervju med Bindefeld – anmäls till Granskningsnämnden

”Normaliserar ett tankesätt som att man kan designa hur ens barn ska se ut”

Uppdaterad 2023-07-03 | Publicerad 2023-03-19

I Carina Bergfeldts talkshow pratar Micael Bindefeld och hans man om hur de använt sig av en surrogatmamma för att få barn.

Nu anmäler Sveriges kvinnoorganisationer programmet till Granskningsnämnden.

– Vi anmäler för att vi tycker inte att SVT ska gulla med den här kvinnohandeln som det här faktiskt handlar om, säger generalsekreterare Clara Berglund.

Makarna Micael Bindefeld, 63, och Nicklas Sigurdsson, 54, gästade nyligen Carina Bergfeldts, 43, talkshow. Bland annat pratade de om hur de för några år sedan fick sin son via surrogatmamma i USA.

– Man kan tycka vad man vill om det men där är det en etablerad verksamhet, säger Sigurdsson.

Bindefeld säger att de till exempel valde bort länder som Ukraina och Indien.

– Här kändes det som att det var kontrollerat, säger han.

”En ganska lång lista”

Bergfeldt påpekar att det hela är ett kontroversiellt ämne. I Sverige är det inte lagligt att arrangera surrogatmödraskap inom sjukvården. Man får däremot genomgå ett surrogatarrangemang i utlandet, så som Bindefeld och Sigurdsson har gjort.

– Det är många som har känslor kring det, hur försäkrar man sig att hon (surrogatmamman) gör det här frivilligt? frågar Bergfeldt paret.

De berättar att efter intervjuer och möten har båda parter fått utvärdera det hela innan något beslut togs.

Nicklas Sigurdsson och Micael Bindefeld.

– Vi kände väldigt tydligt att det inte bara var en affärsuppgörelse, utan hon var oerhört tydlig redan från första samtalet att hon alltid hade velat hjälpa någon barnlös familj, säger Bindefeld.

De får också frågan hur man hittar rätt när man ska välja surrogatmamma. De förklarar hur man får flera olika alternativ som man går igenom.

– Man får ju reda på vad hon har för sportintresse, om hon har bollsinne, musikalitet, säger Bindefeld.

Det var även viktigt att det var en judisk surrogatmamma.

– Vi hade faktiskt en ganska lång lista som vi tittade på, säger Sigurdsson.

Kritiken från tittarna

Intervjun har nu mötts av massiv kritik. Både på Bergfeldts och Bindefelds sociala medier har tv-tittarna rasat.

Carina Bergfeldt, Nicklas Sigurdsson, Micael Bindefeld, Tina Nordström och Molly Hammar.

”Hur kan man sitta och kokettera med alla sina preferenser på surrogatet utan att reflektera över att det är människor av kött och blod vars hälsa äventyras och kroppar utnyttjas?”

”Jag är så förvånad och besviken över intervjun med Bindefeld. Surrogatmödraskap är inget annat än exploatering av kvinnors kroppar som är olagligt i Sverige.”

”Hur kan samtalet kring surrogatmödraskap passera en hel redaktion och tillåtas att visas på bästa sändningstid?” lyder några av kommentarerna.

Anmäls till Granskningsnämnden

Några som också har reagerat är Sveriges kvinnoorganisationer. Deras generalsekreterare Clara Berglund berättar nu att de har anmält inslaget till Granskningsnämnden.

– Vi anmäler för att vi tycker inte att SVT ska gulla med den här kvinnohandeln som det här faktiskt handlar om. Konkret handlar det om att man strider mot kravet på opartiskhet, man normaliserar den här handeln som surrogatmödraskap innebär utan att föra fram barns eller kvinnors perspektiv, säger hon.

Hon berättar att det finns stora risker med alla graviditeter, och att många surrogatmammor kommer från fattiga förhållanden. Vilket land arrangemangen genomförs i spelar ingen roll.

– Även i USA är många av de kvinnor som utnyttjas i surrogatindustrin fattiga.

Att inslaget sänds i SVT på bästa sändningstid tror hon kan ha stor inverkan på de som tittar.

– Det normaliserar den här handeln, det normaliserar ett tankesätt som att man kan designa hur ens barn ska se ut.

Vad hoppas ni ska hända nu när ni anmäler det till Granskningsnämnden?

– Dels hoppas vi att SVT ska fällas och att det ska bli ett uppvaknande inte bara för SVT utan för alla svenska medier. Den här ensidiga och okritiska rapporteringen om surrogatindustrin måste få ett stopp.

Carina Bergfeldt.

Carina Bergfeldt svarar på kritiken

Bergfeldt håller själv inte med om att hon inte ställde kritiska frågor.

”Jag ställde flera frågor, om att det är kontroversiellt i Sverige, om hur de visste att kvinnan gjorde det frivilligt och vilken kontakt surrogatmamman hade med barnet idag, men det är naturligtvis upp till var och en att bestämma om de anser att mina frågor var kritiska nog”, skriver hon i ett sms till Aftonbladet.

Hon skriver också att redaktionen var väl medvetna om att det hela är ett känsligt ämne och att Sveriges kvinnoorganisationer har all rätt att ha åsikter om det som sades.

”Nu får granskningsnämnden avgöra om vi skulle gjort på ett annat sätt eller inte, men jag tycker att det är bra att folk uttrycker sina känslor kring programmet, vi som redaktion lär oss alltid något av det, och tar med oss det in i kommande säsonger”, skriver Bergfeldt.

Aftonbladet har sökt ansvariga på SVT samt Micael Bindefeld.

Micael Bindefeld.

ANNONS