Peg Parnevik fälls för reklammiss

Publicerade bilder på trosskydd – reklamombudsmannen: ”Uppfyller inte kravet”

Bilden på trosskyddet var inte tillräckligt tydligt markerat som reklam.

Därför fälls Peg Parnevik av reklamombudsmannen.

”Det bör finnas en tydlig reklammarkering i början av texten i ett inlägg på Instagram om inte innehållets kommersiella karaktär genast framgår på annat sätt”, skriver RO i sitt beslut.

Peg Parnevik, 23, ses sitta i en soffa och hålla upp en lila förpackning med trosskydd där varumärket tydligt framgår.

Men artistens följare på Instagram måste klicka på texten som märkts ”mer” för att läsa hela inlägget och först då framgår att inlägget är betald reklam genom att Peg Parnevik avslutat inlägget med texten ”i samarbete med Always”.

Därför fälls hon nu av Reklamombudsmannen (RO).

Räcker inte för att blidka

Peg Parnevik påpekar i ett yttrande till RO att bilden i sig hade ett så tydligt reklamuttryck och att det sammantaget med märkningen längst ner i texten borde vara tillräckligt. Hon skriver också att märkningen bara varit placerat längst ner i Instagram-inlägget i en timme, innan hon flyttade upp det överst och då med en ännu tydligare formulering om att inlägget var ”i annonssamarbete” med trosskyddsvarumärket.

”Reklamidentifikationen är tillräcklig i båda versionerna av inlägget. Att meddelandet, under en kortare tid, var placerad i slutet av texten vägs upp av att inlägget inleds med ett fotografi som har ett reklammässigt uttryck som tydliggör att det är fråga om reklam för annonsören”, skriver Peg Parnevik i sitt yttrande.

Men det räcker inte för att blidka Reklamombudsmannen.

”Inlägget med bild och text avviker inte från vad som är vanligt på Instagram. Vid sådan publicering av reklam finns det en särskild risk för att konsumenter vilseleds om karaktären av meddelandet och det ska då omedelbart framgå att det är reklam”, skriver RO i beslutet.

Uppfyller inte kravet

RO påpekar också att det inte finns något generellt krav på att reklam måste märkas, men att det heller inte får förväxlas med redaktionellt material, som Instagram-inlägg är:

”Till exempel ska en konsument inte behöva ta del av hela innehållet innan det klart framgår att det är reklam. En utgångspunkt är därför att det bör finnas en tydlig reklammarkering i början av texten i ett inlägg på Instagram om inte innehållets kommersiella karaktär genast framgår på annat sätt.”

RO sammanfattar sitt beslut med att man finner ”att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering”.

RO och Reklamombudsmannens Opinionsnämnd (RON) är näringslivets självreglering som prövar anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler.

Publisert:

LÄS VIDARE