Så stor blir rabatten för filminspelningar

TT

Publicerad 2022-05-11

Produktionsincitamenten är hett efterfrågade av filmbranschen. Snart tycks de bli verklighet. Arkivbild.
Produktionsincitamenten är hett efterfrågade av filmbranschen. Snart tycks de bli verklighet. Arkivbild.

En rabatt på 25 procent, det kommer filminspelningar i Sverige att kunna ansöka om, enligt ett förslag om produktionsincitament från regeringen.

Regeringen satsar på produktionsincitament – det vill säga rabatter för filmbranschen – som gör det ekonomiskt lönsamt att förlägga en filminspelning i Sverige i stället för att flytta den utomlands.

”Film- och tv-området har utvecklats så starkt att den kan driva regional tillväxt. Med de arbetstillfällen produktionsincitamentet ger kan vi både behålla filmkompetens i Sverige, stärka återväxten för svensk film och gynna regional utveckling”, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter (S) i ett pressmeddelande.

Produktionsincitamentet fungerar som en rabatt på produktionsutgifterna. Rabatten på produktionsutgifterna föreslås ligga på 25 procent, vilket enligt förslaget ska gälla produktion av spelfilm, dokumentärfilm, dramaserie eller dokumentärserie och föreslås hanteras av Tillväxtverket.

Förslaget, inklusive villkor för att kunna söka stödet, går nu ut på remiss. Ambitionen är att regeringen ska fatta beslut om förordningen senast i september.

Satsningen på 100 miljoner kronor per år presenterades redan i höstas av dåvarande kulturminister Amanda Lind (MP). Stödet blir permanent från och med 2022.