Hultsfredsfestivalen uppmanar till skolk

NÖJE

Råder elever att skippa skolavslutningen för att gå på festivalen

Foto: Konsert med ”Slayer” på Hultsfredsfestivalen 2005.

Hultsfredsfestivalens arrangörer uppmanar de besökare som inte kan få ledigt från skolan under festivalen att skolka.

– I första hand uppmanar jag eleverna att be om ledigt från skolan. Får de inte det, säger jag åt dem att skolka, säger festivalarrangören.

Allt fler skolor senarelägger sina skolavslutningar, något som skapar problem för alla musik- och fest-intresserade elever. De riskerar nämligen att missa Hultsfredsfesivalen.

– Vi har sett en trend av senarelagda skolavslutningar de sista två åren, säger JP Bordahl som är festivalchef på Rockparty som anordnar Hultsfredsfestivalen.

Många samtal

På senaste tiden har han fått en mängd samtal från upprörda elever och föräldrar som undrar hur de ska förhålla sig till krocken. Skolavslutning eller festival?

– Det är ett enkelt val, festival så klart. I första hand uppmanar jag eleverna att be om ledigt från skolan. Får de inte det, säger jag åt dem att skolka, säger JP Bordahl.

Skolorna sviker eleverna

Han menar att skolorna inte har något vettigt argument för att skjuta fram skolavslutningen och att de genom att göra det sviker sitt uppdrag gentemot eleverna.

– Det handlar ju om att lärarna vill ha senare semester, att de ska få vara lediga i slutet av augusti när de tror att det är bättre väder, säger JP Bordahl.

Därför tycker han inte att det är fel att uppmana eleverna till skolk.

Flyttar inte festivalen

Rockparty jobbar för att få stopp på trenden med senarelagda skolavslutningar. I Kalmar har de fört en diskussion med politikerna som resulterat i att skolorna förlagt avslutningen en vecka tidigare. JP Bordahl hoppas att det ska kunna ske även på andra håll i landet. För någon tanke på att flytta festivalen har han inte.

– Nej, det är praktiskt omöjligt. Vi har etablerat den här veckan både hos artister och publik.

Linda Kling